• Milí absolventi, oslavy storočnice sa uskutočnia 17.10.2019 (vo štvrtok)
  prihlášku nájdete tu na stránke
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
 • Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva

Oslavy 100 ročnice

Milí absolventi,

pri príležitosti osláv storočnice stredného odborného lesníckeho vzdelávania v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutočnia 17.10.2019 (vo štvrtok), sme pre Vás pripravili možnosť stretnutia absolventov so spolužiakmi a bývalými aj súčasnými pedagógmi školy.

 • Oficiálna časť osláv sa začína o 9°°hod. pred budovou školy odhaľovaním pamätných tabúľ, za účasti pozvaných hostí zo Slovenska i zahraničia. Ak má niekto záujem prísť už na tento akt, bude vítaný.

 • Následne sa pozvaní hostia presunú ku kultúrnemu domu, kde bude prebiehať cca 2,5 hodinový program, ktorý bude možné sledovať aj na obrazovkách v okolí CAS-u (budova pri soche A. Kmeťa).

 • Kto nebude mať záujem sledovať program, bude sa môcť zapojiť do alternatívneho programu (návšteva Kalvárie, prehliadka mesta, návšteva pracoviska LOS a diskusia s pracovníkmi LOS, prehliadka Arboréta Kysihýbel).

 • Obed je potrebné si zabezpečiť vo vlastnej réžii.

 • Spoločná fotografia účastníkov osláv bude vyhotovená pred budovou školy na vstupných schodoch po skončení programu v CAS-e, kedy sa pozvaní hostia budú presúvať na obed v budove školy (cca 13°°hod). Fotografovanie absolventov, ktorí príjmu toto pozvanie sa uskutoční o cca 1530 hod. tak isto na vstupných schodoch pre budovou školy.

 • Následne pre tých, ktorí sa elektronicky zaregistrujú a uhradia poplatok, bude prezentácia v budove školy otvorená o 16°°hod. a budova školy bude k dispozícii na posedenie, prehliadku priestorov tried a kabinetov, večeru v jedálni v Botanickej záhrade za budovou Strednej odbornej školy chemickej.

 • Účastníci stretnutia absolventov, ktorí sa zaregistrujú do 31.8.2019 cez elektronický formulár https://bit.ly/2LTY2AN a uhradia účastnícky poplatok 20,- EUR, dostanú pri prezentácii v zmysle bodu vyššie kokardu s emblémom školy, pohár s emblémom storočnice (ktorý bude slúžiť zároveň na konzumáciu nápojov v škole), publikáciu ku storočnici, drobné upomienkové predmety, fľašu vína podľa vlastného výberu (biele & červené), lístok na večeru aj s koláčikom a kávou.

 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 31.8.2019 na účet, ktorý bol k tejto príležitosti zriadený: číslo účtu IBAN SK46 0900 0000 0051 6035 5137, pričom do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť rok maturitného ročníka a priezvisko s menom (napr. 1981 Viszlai Igor).

 • Prípadnú požiadavku na sprostredkovanie ubytovania na internáte zadajte do elektronického formulára.

 • Veríme, že túto ponuku zúčastniť sa osláv storočnice školy budete šíriť medzi absolventami, ktorí o nej ešte nevedia.

 • Na prípadné ďalšie otázky a doplňujúce informácie odpovieme na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slávnostné vyradenie

Slávnostné vyradenie je posledný oficiálny kontakt absolventa so školou. Uskutočňuje sa po ukončení maturít v supňovej triede. Postupne sa prítomným prihovorí riaditeľ školy a predsedovia maturitných komisií. Nakoniec sú za štvorročné úsilie ocenení najlepší žiaci. Tento rok bol školským zlatým prsteňom ocenený žiak IV. A triedy Patrik Pavla, za najlepší prospech a vzornú reprezentáciu školy.


Lúčenie štvrtákov so školou

K milým tradíciám na našej škole patrí aj štvrtákmi organizované lúčenie so školou pred odchodom na akademický týždeň. Lúčenie sa odohráva v zborovni, žiaci po ďakovnom príhovore rozdajú profesorom kvety a so spevom odídu na akademický týždeň.


 

Lesnícky deň 2019

Lesnícky deň v Botanickejzáhrade, sa uskutočnil dňa  27. 4. 2017  od 9.00 hod do 13.00 hod.
z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme

Už po 11. krát sme pre Vás pripravili :
– program lesnej pedagogiky pre deti a mládež – rôzne stanovištia zamerané na poznávanie lesných  drevín, rastlín, lesných zvierat, lesných škodcov
– ako sa v lese máme správať
– ukážka merania a kubíkovania stromov
– vedomostná a výtvarná súťaž pre deti a dospelých (najlepší budú odmenení malou pozornosťou)
– posedenie pri ohníku spojené s malým občerstvením
– kone, sokoliari, trubači, výsadba stromčekov v Botanickej záhrade
– prehliadka Kollárovej záhrady
– práca kynológov
– hľadanie pokladu


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠL  

Dňa 13.12.2018 sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici ( Akademická 16 )  uskutočnil deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. Ďakujeme na Vašu návštevu. Ak by ste mali záujem o individuálnu prehliadku školy, alebo pohovor s výchovným poradcom, je potrebné sa vopred dohodnúť - 045/6911131.


Ovocný festival

 Dňa 27.9.2018 navštívilo dolnú a hornú botanickú záhradu okolo 200 návštevníkov z radov materských, základných a stredných škôl, rovnako aj občania a turisti mesta Banská Štiavnica. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie zvané „Ovocný festival“, ktoré zorganizovala Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si Deň zdravia, zdravej výživy ako aj Deň jablka. Práve docenenie jabĺk, ich odrôd a ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne týchto významných dní. Podstatná myšlienka tohto dňa spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.


SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV 2018

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov štvrtých ročníkov. Slávnostné vyradenie bolo spojené s odmeňovaním žiakov, ktorí počas svojho štúdia dosahovali výborné študijné  výsledky, ako aj žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.

ODMENENÍ ŽIACI

4. A

4.B

Šranková Michaela

Ferjancová Petra

Kružliak Peter

Marko Matúš

Sabo Pavol

Sekréneš Nikolaj

Šustek Jakub

Hužovičová Lucia

Profantová Ivana

Sečkárová Miroslava

Abrman Roman

Mrváň Martin

Nemčok Dávid


Návšteva učiteľov lesníckych a poľnohospodárskych škôl zo Švédska, Fínska, Nemecka, Španielska a Bulharska

Program podujatia:                          

- PowerPoint prezentácia:  Banská Štiavnica

                                                Systém školstva SR

                                                História a súčasnosť SOŠL

- prehliadka školy  

prezentácia sokoliarov na zadnom nádvorí pri jazierku 

- prehliadka botanickej záhrady 

prehliadka školských lesov

 

Lesnícky deň v Botanickej záhrade,

ktorý sa uskutočnil 24. 4. 2018 (v utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod. z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov a 22. apríl Dňa Zeme. Už po 12. krát sme pre Vás pripravili mnoho aktivít zameraných na rozvoj prírodovedného myslenia. Viac fotiek nájdete na našej facebookovej stránke. 


 

OVOCINÁRSKY KURZ

Stredná odborná škola lesnícka, v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, zorganizovala dňa 20.04.2018 ovocinársky kurz. Tento kurz sa realizoval v rámci projektu „Revitalizácia ovocného sadu v dolnej Botanickej záhrade“, ktorý bol podporený grantom Nadácie Ekopolis. Cieľom kurzu bolo naučiť sa správne ošetrovať ovocné stromy, správne ich vysádzať, ale aj množiť. Spolu sme vysadili 6 odrôd jabloní a 4 odrody hrušiek, ktoré predstavuje staré, krajové odrody typické pre región Hont. Kurzu sa zúčastnili žiaci 1.B a 3.B. Ostatnými účastníkmi projektu boli zamestnanci školy, občania mesta Banská Štiavnica, Bojnice a Bratislava.  Akcia mala pozitívne ohlasy, čomu sa veľmi tešíme.


 

 
Expozícia SOŠL na výstavisku Agrokomplex v Nitre

 

Rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo – pod týmto názvom sa niesol už 9. ročník kontraktačno-predajnej výstavy, ktorá sa uskutočnila posledný februárový víkend na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Výstava bola určená nielen pre všetkých priateľov prírody, rybárčenia, poľovania či včelárenia, ale aj pre laickú verejnosť.

Na výstave sa predstavilo viacero vystavovateľov zo Slovenska, ale aj Maďarska a Poľska. V pavilóne F sa nachádzala expozícia SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici, kde si verejnosť mohla vyskúšať laserovú strelnicu, o ktorú bol veľký záujem nielen zo strany detí, ale aj dospelých a seniorov. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Výstavy sa zúčastnili 4 pedagógovia: Ing. Dudíková, Ing. Petrikovič, Ing. Engler a Ing. Šimková, PhD. a 2 žiaci Garaiová, 3.C a Ursíny, 3.A, ktorí aj napriek prázdninám boli ochotní a išli reprezentovať školu na túto výstavu, za čo im veľmi ďakujeme.

Počas výstavy našu expozíciu navštívilo mnoho priaznivcov prírody, súčasných študentov, či našich absolventov. Svojou návštevou nás poctila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriela Matečná, ktorá nám vyslovila obdiv a poďakovanie za našu prácu.

Počas výstavných dní sme robili pre verejnosť anketu „Miss sova“, ktorej sa zúčastnilo množstvo návštevníkov.

Výsledky ankety sú nasledovné:

Plamienka driemavá 538 hlasov

Výr skalný 117 hlasov

Sova lesná  66 hlasov

Kuvik kapcavý 137 hlasov

Myšiarka ušatá 74 hlasov

Sova dlhochvostá 67 hlasov

 
ITF SLOVAKIATOUR POĽOVNÍCTVO A ODDYCH WELNESS A FITNESS

Názov našej expozície : Dravce a sovy Slovenska

Organizátor: INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Miesto konania : INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Termín konania : 25. 1. 2018 – 28. 1. 2018 otvorené pre verejnosť od 9.00 – 18. 00 . Naša účasť bola vyžadovaná o 7.45 vzhľadom na komplikovanú prípravu v každom dni – inštalácia dravcov.

Zúčastnení za organizátora : 4pedagógovia  + 2 žiaci (Ing. I. Šimková PhD., Ing. Dudíková V, Ing. Petrikovič Š., Ing. Engler Ľ., Garaiová M. Luštiak F.

Počas výstavných dní sme robili pre verejnosť anketu „Miss sova“, kde hlasovalo množstvo návštevníkov.

Výsledky ankety sú nasledovné:

Plamienka driemavá 900 hlasov

Výr skalný 485 hlasov

Sova lesná  360 hlasov

Kuvik kapcavý 221 hlasov

Myšiarka ušatá 107 hlasov

Sova dlhochvostá 104 hlasov

24. ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu kde sa predstavilo viac než 300 vystavovateľov z 20 krajín sveta. Hlavným partnerom výstavy bol Moravskosliezsky kraj. 25. 1 2018 sme boli poctení otvárať celý veľtrh – naši trubači zatrúbili slávnostnú fanfáru.

Na javisku boli aj naši sokoliari , pričom Ing. Šimková PhD. spolu s generálnym riaditeľom výstavy p. Rozinom  a predsedami samosprávnych krajov a ich excelenciami veľvyslancami prestrihávala pásku.

.

Naša škola mala vlastnú expozíciu pozostávajúcu z dvoch častí, časť prezentujúcu školu (3x4m) a časť  kde boli prezentované dravce (9x4m). Expozícia mala veľký úspech, veľa návštevníkov sa vyjadrilo v tom zmysle, že máme najlepšiu expozíciu z celej výstavy. 

Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a prezentovala organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Navštívili nás v stánku aj významnejšie osobnosti lesníckeho a poľovníckeho stavu napr. Ing. Boroš –  generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody, delegácia z Fínska spolu s p.  predsedníčkou  Klubu slovenských poľovníčok Doc. Ing. Chovanovou –Supukovou, PhD. a mnoho ďalších študentov a absolventov našej školy a širokej verejnosti. Počas výstavných dní sme robili pre verejnosť anketu „Miss sova“, kde hlasovalo množstvo návštevníkov. Výsledky ankety sú nasledovné: plamienka driemavá 900 hlasov, Výr skalný 485 hlasov, sova lesná  360 hlasov, kuvik kapcavý 221 hlasov, myšiarka ušatá 107 hlasov, , sova dlhochvostá 104 hlasov. Celá expozícia bola veľmi živá a komunikatívna.

Napísala: Veronika Dudíková, Ivana Šimková

Deň fascinácie rastlinami

 

Zobrazuje sa 20170518_091248.jpgZobrazuje sa 20170518_142523.jpg

Zobrazuje sa 20170518_112316.jpgZobrazuje sa 20170518_093602.jpg

 

Organizácia:

- Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Botanická záhrada

- Secondary forestry school in Banska Stiavnica

Mesto:

- Banská Štiavnica    

Web adresa:

www.soslbs.sk

Názov akcie

- Stromy v Botanickej záhrade, čo ste možno o nich nevedeli

- Trees of Botanical Garden, and what you may not know about them.

Charakteristika akcie:

- Prechádzka spojená s odborným výkladom a informáciami o jednotlivých druhoch stromov   rastúcich  v Botanickej záhrade SOŠL B. Štiavnica.  Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa nielen zaujímavosti o stromoch, ale aj ich iné využitie  napr. liečivé účinky, prípadne kuchynské využitie a recepty.

- Walk through the Botanical Garden with expert commentary and information  about the various species of trees growing in Botanical Garden of SOŠL B. Štiavnica.  Visitors will have the opportunity to learn interesting facts about not only the trees but also about their other usage such as healing abilities and their usage in food preparation and recipes.

Termín konania

- 18. 5. 2017    vstupy o 10.00,  12.00 a 14. 00 hod.

Miesto konania

- Botanická záhrada  Strednej odbornej školy lesníckej Banská Štiavnica, Akademická ul. Č. 16, 969 01 Banská Štiavnica. Prechádzka sa začína vždy pred hlavným vstupom do budovy školy.

Kontakt:

Ing. Veronika Dudíková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., t.č. 0910 958 438

 

LESNÍCKY DEŇ

      Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici organizovala pre deti, mládež   a širokú verejnosť na Lesnícky deň v Botanickejzáhrade, ktorý sa uskutočnil dňa:  27. 4. 2017 (v štvrtok) od 9.00 hod do 13.00 hod.

 

Z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme

Už po 11. krát sme pre Váspripravili :

-        program lesnej pedagogiky pre deti a mládež – rôzne stanovištia zamerané na poznávanie lesných  drevín, rastlín, lesných zvierat, lesných škodcov

-        ako sa v lese máme správať

-        ukážka merania a kubíkovania stromov

-        vedomostná a výtvarná súťaž pre deti a dospelých

(najlepší budú odmenení malou pozornosťou)

-        posedenie pri ohníku spojené s malým občerstvením

-        kone

-        sokoliari

-        trubači

-         výsadba stromčekov v Botanickej záhrade

-        prehliadka Kollárovej záhrady

-        práca kynológov

hľadanie pokladu

                                                         

Tento rok prídu znovu horolezci a jaskyniari

možno prídu aj včelári, a ak príde stroj času prenesieme sa do veku dinosaurov.

  Budeme sa  hrať a súťažiť.

Tešíme sa na Vás, určite nás navštívte!

 

Informácie: Ing. Veronika Dudíková  0910 958 438 

 

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici zároveň ďakuje všetkým partnerom a sponzorom, bez ktorých by sa toto podujatie nebolo podarilo.

Partneri:

Energoland Mochovce

Mestské lesy B. Štiavnica

Múzeum vo Svätom Antone

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský. Mikuláš

p. RSDr. Jozef Hlásnik

Združenie zamestnávateľov v lesnom hospodárstve Banská Bystrica

Sponzori:

Allcom B. Štiavnica

Alica Weisová – Trotuart

BIDVEST SLOVAKIA Nové Mesto nad Váhom

COOP Jednota s.d. Žarnovica

Čínsky obchod Pleta

DUŽINA  Banská Štiavnica

EKONOMIC Eva Rochová B. Štiavnica

GPM VOZ s.r.o. Zvolen

GRUBE lesnícke náradie s.r.o Kováčová

HYSPA SK s.r.o.

Chrien spol. s.r.o. Zvolen

IMO Elektro Banská Štiavnica

Inmedia spol. s.r.o Zvolen

Ján Machovič EDEN Krupina

Knihy – darčeky Jolana Drbohlavová

Limas Stanislav Lihocký Krupina

Mestské lesy Banská Štiavnica

Minerály –suveníry Florens Z. Nemcová B. Štiavnica

Orange Slovensko

Pauman + s.r.o. Krupina

Picado s,r,o, Žilina

Potraviny Peter Ernek Banská Štiavnica

SLTL. S.r.o. B. Štiavnica

Sníček B. Stiavnica

Supermarket TESCO Banská Štiavnica

T mobile – telecom B. Štiavnica

Neznámy sponzor

Vladimír Stračina  Mäso – údeniny Banská Štiavnica

VÚB Banka Banská Štiavnica