STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE LESNíCKEJ BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

 

 

ŠKOLSKÉ LESY