ŠKOLSKÝ INTERNÁT PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE LESNÍCKEJ BANSKÁ ŠTIAVNICA