STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

 

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE LESNÍCKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI ?

 

Stredná odborná škola lesnícka má bohaté vybavenie a všetko potrebné na kvalitné vzdelávanie mladých ľudí a ich prípravu na lesnícke povolanie, alebo pre vysokú školu. Stredná odborná škola lesnícka disponuje Školskými lesmi Kysihýbel s vlastnými koňmi, rybníkmi, lesmi, lesnými strojmi, lesnými robotníkmi, s vlastnou lesnou správou a strelnicou. V rámci školy sa nachádza Základné informačné stredisko s knižnicou s dvomi zamestnancami. Pre ubytovanie študentov vlastní škola Školský internát pri SOŠL s vlastnou jedálňou (pripravujúcou raňajky, obedy a večere), na ktorom sa snaží udržiavať čo najnižšie ceny.

 

Škola vlastní tri počítačové učebne s Internetom (2x3000 kbps), dve v budove školy a jednu v budove Internátu, dve telocvične jednu v budove školy a jednu v budove Internátu.

Už z názvu školy (Stredná odborná škola lesnícka) je zrejmé čo na nej budete študovať a kam vás bude smerovať, nie ako pri niektorých iných školách, kde to jasné nieje.

 

Stredná odborná škola lesnícka poskytuje svojim študentom nemalé výhody, ako skoršie piatkové cestovanie domov (už o 11.30 končí piatkové vyučovanie),  prístup k Internetu cez wifi. Na konci štúdia dostane najlepší študent štvrtých ročníkov zlatý prsteň s logom školy, vyrobený na mieru.

 

Stredná odborná škola lesnícka vlastní autobus a mikrobus, ktoré sú po celý rok k dispozícii, čím šetrí finančné prostriedky študentov pri preprave na praxe a na praktické cvičenia mimo budovy školy, riešia cestovanie na turistický a lyžiarsky kurz, dopravu na domáce a zahraničné výlety a exkurzie (Nemecko, Nórsko, Poľsko).

 

Stredná odborná škola lesnícka každoročne zabezpečuje svojim študentom šitie lesníckych uniforiem na mieru za veľmi dobré ceny (cca 100 €). (Študenti v nich absolvujú slávnostné príležitosti aj maturitné skúšky.)

 

Stredná odborná škola lesnícka kladie dôraz na praktické zručnosti a overovanie teoretických vedomostí v praxi, preto majú študenti počas školského roka 4 týždne praxe, z toho druháci a tretiaci 2 týždne na konci školského roka v podniku v okolí svojho bydliska ( o dva týždne dlhší oddych od učenia počas šk. roka).

 

Stredná odborná škola lesnícka umožňuje v rámci štúdia, alebo popri štúdiu rozvoj ďalších zručností zaujímavých pre život človeka spätého s prírodou: v rámci predmetov Poľovníctvo a Sokoliarstvo (Sokoliarstvo ako jediná stredná škola v Európe v rámci štúdia), v rámci krúžkov a voľného času jazda na koňoch a starostlivosť o ne (škola má vo svojom vlastníctve kone a všetko potrebné vybavenie), Sokoliarstvo v rámci krúžku, Včelárstvo v rámci krúžku, Rybárstvo v rámci voľného času na jazerách a vodných nádržiach. Hríbarstvo v okolitých lesoch (najbližší les je 10 min peši).

 

Stredná odborná škola lesnícka mimo štúdia poskytuje v škole a na ŠI možnosti trávenia voľného času v mnohých krúžkoch: časopisový (študenti a profesori školy vydávajú vlastný časopis Letokruhy), včelársky ( krúžok má v rámci školy k dispozícii včelie rodiny a všetko potrebné vybavenie), počítačový (má k dispozícii učebňu s Internetom priamo na ŠI SOŠL), trubačskýjazdecký (jazdenie na koňoch, ktoré vlastní škola na ŠL ), streleckýhudobný (má k dispozícii el. gitary, bubny, atď.), hokejbalovýfutbalovo-nohejbalový (telocvičňa je priamo v ŠI SOŠL), kulturistický (ktorý vďaka veľkému záujmu stále zvyšuje svoju kvalitu a rozširuje svoje priestory), sokoliarsky (sokoliareň je 50 m od ŠI SOŠL), volejbalovýbasketbalovýstolnotenisový (študenti ktorí ich navštevujú dosahujú na súťažiach pekné výsledky), v domove mládeže je kinosála s projektorom a ďalšie televízne miestnosti, najlepšie izby majú televízory požičané na izbe.

 

Stredná odborná škola lesnícka umožňuje cestovanie do zahraničia v rámci výletov a exkurzií (Nemecko, Rakúsko), výmenných praxí (Nórsko, Poľsko, Česko, atď.), brigád, ktoré slúžia na zdokonalenie jazyka študentov a odborného rastu a ktoré študenti často a radi využívajú.

 

Od 1. 10. 2004 bola škola zaradená do prestížnej kategórie A tzn. Špičková vzdelávacia inštitúcia s medzinárodnými skúsenosťami a bol jej pridelený rating E/SK/A/bbb.Takýto vysoký rating má máloktorá stredná škola na Slovensku (Ak vôbec nejaká ešte).

 

Študenti SOŠL si v rámci štúdia môžu urobiť poľovný a sokoliarsky preukaz, vodičský preukazpilčícky preukaz a preukaz na obsluhu krovinorezov.

 

Stredná odborná škola lesnícka usporadúva aj dni otvorených dverí. Zavolajte nám (výchovný poradca, riaditeľ) a môžete si kedykoľvek prísť školu pozrieť, keď budete mať čas, alebo keď pôjdete okolo. Budete vždy vítaní.

Na Strednú lesnícku školu v Banskej Štiavnici sa môžete kedykoľvek prihlásiť, prehlásiť, alebo prestúpiť, až do naplnenia tried.

 

Stredná odborná škola lesnícka umožňuje ďalšie vzdelávanie (svojich aj cudzích absolventov) v pomaturitnom 3 – ročnom Vyššom odbornom štúdiu, jedinom na Slovensku s 5 B – ISCED ratingom.

 

Študenti ubytovaní na ŠI SOŠL majú v neskorých jarných a skorých letných mesiacoch možnosť navštevovať prírodné kúpalisko – Belianske jazero, ktoré je od ŠI SOŠL vzdialené asi 25 minút peši, v jesenných a zimných mesiacoch môžu navštevovať krytú plaváreň, ktorá je od ŠI SOŠL 5 minút peši. Mimo toho je v Banskej Štiavnici a v jej okolí do 18 km ďalších 22 jazier (väčšina je dostupná autobusom a taxi službou).

 

Stredná odborná škola lesnícka sa nachádza v centre Banskej Štiavnice, malého historického mesta v lone prírody s množstvom vrchov, lesov a jazier. Poskytuje široké možnosti rekreačného, športového a kultúrneho vyžitia.(Turistické chodníky, vodné nádrže, lyžiarske vleky, klziská, kino, letný amfiteáter, množstvo galérií a múzeí )

 

Banská Štiavnica je tiež nazývaná študentským mestom, pretože na malý počet obyvateľov (do 10 000) má pomerne veľký počet študentov. Študujú tu mladí ľudia z celého Slovenska od Humenného cez Žilinu až po Bratislavu na siedmich stredných školách (Lesnícka, Hotelová akadémia, S. Mikovíniho,  Združená SŠ, Gymnázium A. Kmeťa, Cirkevné gymnázium, Lesnícke učilište). 

V lete množstvá turistov a po zvyšok roka študenti dokážu v Banskej Štiavnici uživiť veľký počet podnikov, ktoré ponúkajú možnosti na stretávanie mladých ľudí a mimo iného aj študentské diskotéky .

 

Ľudia, ktorí študovali v Banskej Štiavnici sa do nej neustále vracajú za rekreáciou, históriou, spomienkami a mnohí na rodičovské združenia svojich detí.