Stredná odborná škola lesnícka  Banská Štiavnica

Kritériá na prijímacie skúšky pre šk. rok 2017/2018

Zdravotná spôsobilosť - vyjadrenie lekára

Vzor prijímačkových testov z minulých rokov (niektoré otázky)