• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

PRVÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prehľad výsledkov po 2. termíne prijímacích skúšok 16.05.2019

Zápis na našu školu sa bude konať 24.5.2019 a 27.5.2019. V prípade nenaplnenia očakávaného počtu zapísaných uchádzačov budeme kontaktovať ďalších v poradí. 

Por. č.

Kód ST

Body Spolu

Predmet 1

Predmet 2

ZŠ T9

ZŠ priemer

Súťaže

Výsledok

Zameranie

1

03154949

    0.00

0.00

0.00

100.00

150.00

   20.00

prijatý bez PS

lesn.-lesnícka prevá

2

11741179

    0.00

0.00

0.00

100.00

150.00

   20.00

prijatý bez PS

les.-krajin.ekológia

3

71544650

  419.00

90.00

84.00

75.00

150.00

   20.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

4

83500654

  405.00

90.00

80.00

85.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

5

26295037

  381.00

87.00

64.00

80.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

6

03234381

  379.00

78.00

56.00

95.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

7

97048062

  370.00

84.00

76.00

80.00

120.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

8

57341037

  364.00

68.00

76.00

70.00

130.00

   20.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

9

57727249

  359.00

67.00

52.00

90.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

10

00960642

  356.00

73.00

68.00

75.00

140.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

11

72112027

  351.00

77.00

64.00

70.00

140.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

12

20927743

  341.00

67.00

64.00

60.00

150.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

13

35132326

  339.00

74.00

80.00

45.00

140.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

14

39550609

  336.00

52.00

64.00

60.00

140.00

   20.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

15

02810221

  336.00

70.00

56.00

70.00

140.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

16

38598335

  334.00

70.00

64.00

70.00

130.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

17

89797524

  334.00

73.00

56.00

75.00

130.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

18

50320156

  330.00

83.00

72.00

75.00

100.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

19

68267417

  324.00

80.00

64.00

90.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

20

16860210

  319.00

63.00

76.00

50.00

120.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

21

47341028

  314.00

56.00

68.00

80.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

22

72189132

  310.00

55.00

60.00

85.00

100.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

23

35926084

  310.00

61.00

64.00

75.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

24

11378393

  300.00

55.00

80.00

55.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

25

94383023

  298.00

85.00

68.00

45.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

26

61864705

  298.00

64.00

64.00

50.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

27

87111079

  298.00

48.00

80.00

50.00

100.00

   20.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

28

40209191

  294.00

58.00

96.00

70.00

70.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

29

55266523

  292.00

59.00

48.00

65.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

30

67313696

  290.00

50.00

80.00

50.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

31

66351798

  289.00

44.00

100.00

45.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

32

02975211

  287.00

64.00

68.00

65.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

33

70765844

  287.00

55.00

72.00

60.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

34

26321947

  286.00

53.00

48.00

55.00

120.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

35

94936412

  285.00

55.00

60.00

80.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

36

68055540

  284.00

71.00

48.00

65.00

90.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

37

53573711

  283.00

49.00

64.00

50.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

38

60232542

  280.00

51.00

84.00

45.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

39

82097875

  280.00

54.00

76.00

60.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

40

35279548

  280.00

67.00

48.00

55.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

41

99467852

  279.00

63.00

56.00

80.00

80.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

42

71726836

  276.00

52.00

64.00

40.00

110.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

43

84232131

  272.00

51.00

56.00

45.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

44

18755716

  272.00

51.00

56.00

75.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

45

96122613

  267.00

97.00

100.00

40.00

30.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

46

69189600

  265.00

57.00

68.00

70.00

70.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

47

33792376

  265.00

61.00

44.00

60.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

48

03359131

  263.00

58.00

60.00

65.00

80.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

49

99712558

  260.00

50.00

60.00

60.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

50

25065282

  255.00

51.00

64.00

50.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

51

41964858

  255.00

75.00

70.00

70.00

40.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

52

05743224

  253.00

40.00

68.00

55.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

53

76823132

  251.00

39.00

72.00

70.00

70.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

54

93220886

  251.00

61.00

40.00

70.00

80.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

55

84500828

  243.00

34.00

64.00

55.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

56

56849232

  243.00

33.00

60.00

50.00

90.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

57

08991620

  243.00

42.00

36.00

55.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

58

66631699

  240.00

47.00

88.00

45.00

60.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

59

22167364

  237.00

64.00

48.00

55.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

60

59512234

  236.00

48.00

48.00

60.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

61

35987264

  236.00

53.00

48.00

55.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

62

53265552

  233.00

52.00

56.00

55.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

63

27666350

  225.00

34.00

56.00

25.00

90.00

   20.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

64

07392927

  216.00

36.00

60.00

40.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

65

97827986

  208.00

42.00

56.00

30.00

80.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

66

06318780

  201.00

31.00

40.00

40.00

80.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

67

91383694

  192.00

48.00

64.00

50.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

68

78514276

  188.00

20.00

68.00

50.00

50.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

69

14649989

  183.00

36.00

52.00

45.00

50.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

70

77518126

  181.00

27.00

24.00

40.00

90.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

71

60558830

  180.00

51.00

44.00

55.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

72

36544049

  172.00

51.00

36.00

55.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

73

81101673

  172.00

35.00

52.00

45.00

40.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

74

42447086

  165.00

20.00

40.00

65.00

30.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

75

76137837

  164.00

25.00

44.00

65.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

76

44490916

  164.00

34.00

60.00

30.00

40.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

77

14184606

  161.00

20.00

56.00

35.00

40.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

78

45268503

  157.00

33.00

44.00

40.00

40.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

79

39960127

  126.00

27.00

24.00

45.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

80

70135769

  120.00

28.00

56.00

6.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

81

82355659

  163.00

17.00

56.00

30.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

82

33393520

  163.00

11.00

52.00

40.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

83

76989567

  146.00

13.00

48.00

25.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

84

82830539

  142.00

18.00

44.00

30.00

50.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

85

09997223

  200.00

0.00

0.00

80.00

120.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

86

37042308

  185.00

0.00

0.00

55.00

120.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

87

25296550

  175.00

0.00

0.00

55.00

120.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

88

41431117

  170.00

0.00

0.00

70.00

90.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

89

81347975

  165.00

0.00

0.00

75.00

90.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

90

60891806

  150.00

0.00

0.00

70.00

80.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

91

63517621

  145.00

0.00

0.00

65.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

92

31323018

  140.00

0.00

0.00

70.00

70.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

93

91149732

  115.00

0.00

0.00

35.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

94

45140070

  115.00

0.00

0.00

45.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

95

82242785

  115.00

0.00

0.00

55.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

96

78213173

  110.00

0.00

0.00

40.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

97

85872022

  110.00

0.00

0.00

40.00

60.00

   10.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

98

67316418

   95.00

0.00

0.00

55.00

40.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

99

34692041

   70.00

0.00

0.00

40.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

Kontaktná osoba : Ing. Monika Malatincová, zástupca riaditeľa školy

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón : 045/ 691 11 31  

POZVÁNKALLD

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠL  

Dňa 13.12.2018 sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici ( Akademická 16 )  uskutočnil deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. Ďakujeme na Vašu návštevu. Ak by ste mali záujem o individuálnu prehliadku školy, alebo pohovor s výchovným poradcom, je potrebné sa vopred dohodnúť - 045/6911131.


Ovocný festival

 Dňa 27.9.2018 navštívilo dolnú a hornú botanickú záhradu okolo 200 návštevníkov z radov materských, základných a stredných škôl, rovnako aj občania a turisti mesta Banská Štiavnica. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie zvané „Ovocný festival“, ktoré zorganizovala Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si Deň zdravia, zdravej výživy ako aj Deň jablka. Práve docenenie jabĺk, ich odrôd a ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne týchto významných dní. Podstatná myšlienka tohto dňa spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.


SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV 2018

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov štvrtých ročníkov. Slávnostné vyradenie bolo spojené s odmeňovaním žiakov, ktorí počas svojho štúdia dosahovali výborné študijné  výsledky, ako aj žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.

ODMENENÍ ŽIACI

4. A

4.B

Šranková Michaela

Ferjancová Petra

Kružliak Peter

Marko Matúš

Sabo Pavol

Sekréneš Nikolaj

Šustek Jakub

Hužovičová Lucia

Profantová Ivana

Sečkárová Miroslava

Abrman Roman

Mrváň Martin

Nemčok Dávid