• Milí absolventi, oslavy storočnice sa uskutočnia 17.10.2019 (vo štvrtok)
  prihlášku nájdete tu na stránke
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
 • Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva

Oslavy 100 ročnice

Milí absolventi,

pri príležitosti osláv storočnice stredného odborného lesníckeho vzdelávania v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutočnia 17.10.2019 (vo štvrtok), sme pre Vás pripravili možnosť stretnutia absolventov so spolužiakmi a bývalými aj súčasnými pedagógmi školy.

 • Oficiálna časť osláv sa začína o 9°°hod. pred budovou školy odhaľovaním pamätných tabúľ, za účasti pozvaných hostí zo Slovenska i zahraničia. Ak má niekto záujem prísť už na tento akt, bude vítaný.

 • Následne sa pozvaní hostia presunú ku kultúrnemu domu, kde bude prebiehať cca 2,5 hodinový program, ktorý bude možné sledovať aj na obrazovkách v okolí CAS-u (budova pri soche A. Kmeťa).

 • Kto nebude mať záujem sledovať program, bude sa môcť zapojiť do alternatívneho programu (návšteva Kalvárie, prehliadka mesta, návšteva pracoviska LOS a diskusia s pracovníkmi LOS, prehliadka Arboréta Kysihýbel).

 • Obed je potrebné si zabezpečiť vo vlastnej réžii.

 • Spoločná fotografia účastníkov osláv bude vyhotovená pred budovou školy na vstupných schodoch po skončení programu v CAS-e, kedy sa pozvaní hostia budú presúvať na obed v budove školy (cca 13°°hod). Fotografovanie absolventov, ktorí príjmu toto pozvanie sa uskutoční o cca 1530 hod. tak isto na vstupných schodoch pre budovou školy.

 • Následne pre tých, ktorí sa elektronicky zaregistrujú a uhradia poplatok, bude prezentácia v budove školy otvorená o 16°°hod. a budova školy bude k dispozícii na posedenie, prehliadku priestorov tried a kabinetov, večeru v jedálni v Botanickej záhrade za budovou Strednej odbornej školy chemickej.

 • Účastníci stretnutia absolventov, ktorí sa zaregistrujú do 31.8.2019 cez elektronický formulár https://bit.ly/2LTY2AN a uhradia účastnícky poplatok 20,- EUR, dostanú pri prezentácii v zmysle bodu vyššie kokardu s emblémom školy, pohár s emblémom storočnice (ktorý bude slúžiť zároveň na konzumáciu nápojov v škole), publikáciu ku storočnici, drobné upomienkové predmety, fľašu vína podľa vlastného výberu (biele & červené), lístok na večeru aj s koláčikom a kávou.

 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 31.8.2019 na účet, ktorý bol k tejto príležitosti zriadený: číslo účtu IBAN SK46 0900 0000 0051 6035 5137, pričom do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť rok maturitného ročníka a priezvisko s menom (napr. 1981 Viszlai Igor).

 • Prípadnú požiadavku na sprostredkovanie ubytovania na internáte zadajte do elektronického formulára.

 • Veríme, že túto ponuku zúčastniť sa osláv storočnice školy budete šíriť medzi absolventami, ktorí o nej ešte nevedia.

 • Na prípadné ďalšie otázky a doplňujúce informácie odpovieme na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slávnostné vyradenie

Slávnostné vyradenie je posledný oficiálny kontakt absolventa so školou. Uskutočňuje sa po ukončení maturít v supňovej triede. Postupne sa prítomným prihovorí riaditeľ školy a predsedovia maturitných komisií. Nakoniec sú za štvorročné úsilie ocenení najlepší žiaci. Tento rok bol školským zlatým prsteňom ocenený žiak IV. A triedy Patrik Pavla, za najlepší prospech a vzornú reprezentáciu školy.


Lúčenie štvrtákov so školou

K milým tradíciám na našej škole patrí aj štvrtákmi organizované lúčenie so školou pred odchodom na akademický týždeň. Lúčenie sa odohráva v zborovni, žiaci po ďakovnom príhovore rozdajú profesorom kvety a so spevom odídu na akademický týždeň.


 

Lesnícky deň 2019

Lesnícky deň v Botanickejzáhrade, sa uskutočnil dňa  27. 4. 2017  od 9.00 hod do 13.00 hod.
z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme

Už po 11. krát sme pre Vás pripravili :
– program lesnej pedagogiky pre deti a mládež – rôzne stanovištia zamerané na poznávanie lesných  drevín, rastlín, lesných zvierat, lesných škodcov
– ako sa v lese máme správať
– ukážka merania a kubíkovania stromov
– vedomostná a výtvarná súťaž pre deti a dospelých (najlepší budú odmenení malou pozornosťou)
– posedenie pri ohníku spojené s malým občerstvením
– kone, sokoliari, trubači, výsadba stromčekov v Botanickej záhrade
– prehliadka Kollárovej záhrady
– práca kynológov
– hľadanie pokladu


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠL  

Dňa 13.12.2018 sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici ( Akademická 16 )  uskutočnil deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. Ďakujeme na Vašu návštevu. Ak by ste mali záujem o individuálnu prehliadku školy, alebo pohovor s výchovným poradcom, je potrebné sa vopred dohodnúť - 045/6911131.