• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej Banská Štiavnica

 

Ubytovanie pre verejnosť

KONTAKT

ŠI-SOŠL
Mládežnícka 4
969 26, Banská Štiavnica
Telefón, fax: 045/691 15 11-12

e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Školský internát (ŠI-SOŠL) je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje stredoškolskej mládeži študujúcej na SOŠL, ale aj žiakom ostatných SOŠ, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie. Svojou polohou je situovaný na začiatku centra mesta. Výhodou polohy je krátka vzdialenosť ku všetkým SOŠ, ktoré sa nachádzajú v „Botanickej záhrade“ / približne 5 minút chôdze /. Žiaci v našom ŠI majú dobré možnosti na štúdium /6 študovní/, ako aj na zmysluplné využívanie voľného času. V ŠI sa nachádza telocvičňa, posilňovňa, stolnotenisová miestnosť, kinosála, zimné záhrady, sokoliarsky areál, knižnica a počítačová miestnosť, ktorú môžu študenti využívať k získaniu nových poznatkov z internetu, k písaniu seminárnych a záverečných maturitných prác, ako aj vo forme relaxácie (počítačové hry). Žiaci sú ubytovaní na izbách po štyroch, sociálne zariadenia sa nachádzajú na chodbách. Výchovno-vzdelávacia činnosť študentov je zahrnutá v celoročnom pláne práce Školského internátu, ktorý je aktuálne dopĺňaný podnetmi zo strany študentov. Internát umožňuje žiakom vhodné kultúrne a športové vyžitie – pracuje tu množstvo záujmových krúžkov (basketbalový, futbalový, volejbalový, kynologický, karate, stolnotenisový, strelecký, hokejbalový). Je tu aj pomerne dobre vybavená posilňovňa. Veľkému záujmu sa teší sokoliarsky krúžok. Jeho súčasťou je aj rehabilitačná stanica na rekonvalescenciu pernatých dravcov a ich prípravu na návrat do prírody. Študenti činnosťou v týchto krúžkoch a zariadeniach môžu plnohodnotne využívať svoj voľný čas. Na rozmanitej činnosti sa aktívne podieľa študentská samospráva pod metodickým usmerňovaním Ing. Romana Lauka. Študentská samospráva sa riadi vlastným plánom práce, ktorý je zameraný na organizovanie športovej činnosti, kultúrno-spoločenských akcií, verejnoprospešných prác v skrášľovaní okolia domova ale aj mesta Banskej Štiavnice. V šk.roku 2006/2007 máme ešte niekoľko voľných miest pre ubytovanie chlapcov a dievčat. V prípade Vášho záujmu, prosíme obratom poslať prihlášku na našu adresu. O prijatí do nášho ŠI budete písomne informovaný.

  

 

Ako sa k nám dostať? Skúste www.cp.sk