• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

PRIJÍMACIE KONANIE 2021

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

prijímačky podmienky

Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole

Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium na našej škole bude v školskom roku 2020/2021 prebiehať podľa aktuálnych usmernení a rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Preto vám prinášame niekoľko základných informácií:

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Ak nebude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR učené inak, do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 budú žiaci 9. ročníkov ZŠ prijímaní na základe:

- študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole

- výsledkov z prijímacej skúšky z profilových predmetov:   Slovenský jazyk a literatúra, Biológia                               

- výsledkov dosiahnutých v rôznych olympiádach a súťažiach

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Na základe rozhodnutia Ministra školstva č. 2021/10124:1-A1810 z 26.1.2021 sú stanovené nasledovné termíny a úlohy pre prijímacie konanie:

 • do 26.2.2021 - stredná škola (SŠ) zverejní na svojej web stránke podmienky pre prijatie
 • do 8.4.2021 - rodič doručí riaditeľovi ZŠ (resp. výchovnému poradcovi) prihlášku dieťaťa na strednú školu
 • do 16.4.2021 - riaditeľ ZŠ zašle prihlášky na SŠ
 • 1. termín prijímacích skúšok je 3.5.2021
 • 2. termín prijímacích skúšok je 10.5.2021
 • do 20.5.2021 - SŠ zverejní výsledky prijímacieho konania na web stránke školy
 • do 20.5.2021 - SŠ zašle zákonným zástupcom rozhodnutie o prijatí / neprijatí na školu
 • do 25.5.2021 - rodič doručí na školu potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na SŠ

Všetky ďalšie potrebné informácie k prijímaciemu konaniu budú zverejnené na stránke školy v sekcii Podmienky prijatia. Kontaktná osoba: Ing. Malatincová Monika, pedagogický zástupca riaditeľa školy e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.