Školský internát je súčasťou Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici

Adresa: Mládežnícka 4, 969 01  Banská Štiavnica

IČO: 00162710  DIČ: 2021622834

Riaditeľ školy a ŠI: Ing. Miroslav Ďurovič

Vedúci vychovávateľ v Školskom internáte: Ing. Roman Lauko

Ubytovacia kapacita školského internátu: 253 miest,  69 izieb, z toho je 23 izieb bunkových /trojposteľových/ a 46 izieb nebunkových /štvorposteľových/

Charakteristika:

Je to budova trojpodlažná budova, komplexne skolaudovaná v roku 1964.

Rozdelenie priestorov:

Suterén – telocvičňa, jedáleň, posilňovňa, recepcia, stolný tenis, hudobná miestnosť, karate miestnosť, zborovňa vychovávateľov

Prízemie – klub mládeže, ubytovanie pre hostí,  kuchynka, študovňa, WC, sprchy, študentské izby štvorposteľové

I. poschodie – študovne, ubytovacie priestory – izby štvorposteľové a trojposteľové /bunkové/, WC, sprchy, počítačové učebne, kuchynky

II. poschodie – študovne, ubytovacie priestory – izby štvorposteľové a trojposteľové /bunkové/, WC, sprchy, kinosála, kuchynky