OZNAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

 

Nástup žiakov do Školského internátu je dňa 01. 09. 2021:

1. ročníky – od 14.00 do 18.00 hod

2. až 4. ročníky – od 14.00 do 21.30 hod

Vstup do budovy Školského internátu /ŠI/ je povolený len žiakom, ktorí sú ubytovaní v ŠI, ostatným je vstup do internátu zakázaný.

Do Školského internátu si žiak v deň nástupu prinesie:

- podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti TU, podľa pravidiel pre školy, školské zariadenia od 17.08.2021. Pri prerušení dochádzky na viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov a víkendov) sa tlačivo predkladá opakovane (nezabudnite, že rovnaké tlačivo potrebujete predložiť aj v škole),

- odporúčané (nie povinné) oznámenie o výnimke z karantény TU(nezabudnite, že rovnaké tlačivo potrebujete predložiť aj v škole),

- je potrebné priniesť si len také množstvo osobných vecí, ktoré nevyhnutne potrebujete pre svoj pobyt v Školskom internáte,

- rúška, minimálne dva kusy na deň

- dezinfekciu

Covid automat, školský semafor, prehľad opatrení, príznaky ochorenia TU

 

 

 

Oznam – úhrada poplatkov za ubytovanie a stravovanie

Poplatok za ubytovanie:

V šk. roku 2020/2021 je potrebné uhradiť poplatky za ubytovanie len za mesiac september a október 2020. Ak máte už tieto dva mesiace uhradené, prosíme Vás pozastaviť trvalý príkaz. Obnovenie úhrad za ubytovanie žiadame uskutočniť až v roku 2021 v prípade ak bude prebiehať výučba na škole prezenčnou formou.

Poplatok za stravovanie:

Stav financií stravného si môžete pozrieť na web stránke Školskej jedálne www.jedalen.sk  alebo sa telefonicky informovať u vedúcej ŠJ na tel. čísle 045/6911511 kl. 26.

Žiadame rodičov ak je na účte stravného dostatok financií  úhrady už neposielajte.