• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

PRVÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prehľad výsledkov po 2. termíne prijímacích skúšok 16.05.2019

Zápis na našu školu sa bude konať 24.5.2019 a 27.5.2019. V prípade nenaplnenia očakávaného počtu zapísaných uchádzačov budeme kontaktovať ďalších v poradí. 

Por. č.

Kód ST

Body Spolu

Predmet 1

Predmet 2

ZŠ T9

ZŠ priemer

Súťaže

Výsledok

Zameranie

1

03154949

    0.00

0.00

0.00

100.00

150.00

   20.00

prijatý bez PS

lesn.-lesnícka prevá

2

11741179

    0.00

0.00

0.00

100.00

150.00

   20.00

prijatý bez PS

les.-krajin.ekológia

3

71544650

  419.00

90.00

84.00

75.00

150.00

   20.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

4

83500654

  405.00

90.00

80.00

85.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

5

26295037

  381.00

87.00

64.00

80.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

6

03234381

  379.00

78.00

56.00

95.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

7

97048062

  370.00

84.00

76.00

80.00

120.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

8

57341037

  364.00

68.00

76.00

70.00

130.00

   20.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

9

57727249

  359.00

67.00

52.00

90.00

150.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

10

00960642

  356.00

73.00

68.00

75.00

140.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

11

72112027

  351.00

77.00

64.00

70.00

140.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

12

20927743

  341.00

67.00

64.00

60.00

150.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

13

35132326

  339.00

74.00

80.00

45.00

140.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

14

39550609

  336.00

52.00

64.00

60.00

140.00

   20.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

15

02810221

  336.00

70.00

56.00

70.00

140.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

16

38598335

  334.00

70.00

64.00

70.00

130.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

17

89797524

  334.00

73.00

56.00

75.00

130.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

18

50320156

  330.00

83.00

72.00

75.00

100.00

    0.00

prijatý

les.-krajin.ekológia

19

68267417

  324.00

80.00

64.00

90.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

20

16860210

  319.00

63.00

76.00

50.00

120.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

21

47341028

  314.00

56.00

68.00

80.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

22

72189132

  310.00

55.00

60.00

85.00

100.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

23

35926084

  310.00

61.00

64.00

75.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

24

11378393

  300.00

55.00

80.00

55.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

25

94383023

  298.00

85.00

68.00

45.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

26

61864705

  298.00

64.00

64.00

50.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

27

87111079

  298.00

48.00

80.00

50.00

100.00

   20.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

28

40209191

  294.00

58.00

96.00

70.00

70.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

29

55266523

  292.00

59.00

48.00

65.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

30

67313696

  290.00

50.00

80.00

50.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

31

66351798

  289.00

44.00

100.00

45.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

32

02975211

  287.00

64.00

68.00

65.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

33

70765844

  287.00

55.00

72.00

60.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

34

26321947

  286.00

53.00

48.00

55.00

120.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

35

94936412

  285.00

55.00

60.00

80.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

36

68055540

  284.00

71.00

48.00

65.00

90.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

37

53573711

  283.00

49.00

64.00

50.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

38

60232542

  280.00

51.00

84.00

45.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

39

82097875

  280.00

54.00

76.00

60.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

40

35279548

  280.00

67.00

48.00

55.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

41

99467852

  279.00

63.00

56.00

80.00

80.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

42

71726836

  276.00

52.00

64.00

40.00

110.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

43

84232131

  272.00

51.00

56.00

45.00

120.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

44

18755716

  272.00

51.00

56.00

75.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

45

96122613

  267.00

97.00

100.00

40.00

30.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

46

69189600

  265.00

57.00

68.00

70.00

70.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

47

33792376

  265.00

61.00

44.00

60.00

100.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

48

03359131

  263.00

58.00

60.00

65.00

80.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

49

99712558

  260.00

50.00

60.00

60.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

50

25065282

  255.00

51.00

64.00

50.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

51

41964858

  255.00

75.00

70.00

70.00

40.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

52

05743224

  253.00

40.00

68.00

55.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

53

76823132

  251.00

39.00

72.00

70.00

70.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

54

93220886

  251.00

61.00

40.00

70.00

80.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

55

84500828

  243.00

34.00

64.00

55.00

90.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

56

56849232

  243.00

33.00

60.00

50.00

90.00

   10.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

57

08991620

  243.00

42.00

36.00

55.00

110.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

58

66631699

  240.00

47.00

88.00

45.00

60.00

    0.00

prijatý

lesn.-lesnícka prevá

59

22167364

  237.00

64.00

48.00

55.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

60

59512234

  236.00

48.00

48.00

60.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

61

35987264

  236.00

53.00

48.00

55.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

62

53265552

  233.00

52.00

56.00

55.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

63

27666350

  225.00

34.00

56.00

25.00

90.00

   20.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

64

07392927

  216.00

36.00

60.00

40.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

65

97827986

  208.00

42.00

56.00

30.00

80.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

66

06318780

  201.00

31.00

40.00

40.00

80.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

67

91383694

  192.00

48.00

64.00

50.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

68

78514276

  188.00

20.00

68.00

50.00

50.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

69

14649989

  183.00

36.00

52.00

45.00

50.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

70

77518126

  181.00

27.00

24.00

40.00

90.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

71

60558830

  180.00

51.00

44.00

55.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

72

36544049

  172.00

51.00

36.00

55.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

73

81101673

  172.00

35.00

52.00

45.00

40.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

74

42447086

  165.00

20.00

40.00

65.00

30.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

75

76137837

  164.00

25.00

44.00

65.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

76

44490916

  164.00

34.00

60.00

30.00

40.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

77

14184606

  161.00

20.00

56.00

35.00

40.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

78

45268503

  157.00

33.00

44.00

40.00

40.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

79

39960127

  126.00

27.00

24.00

45.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

80

70135769

  120.00

28.00

56.00

6.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

81

82355659

  163.00

17.00

56.00

30.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

82

33393520

  163.00

11.00

52.00

40.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

83

76989567

  146.00

13.00

48.00

25.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

84

82830539

  142.00

18.00

44.00

30.00

50.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

85

09997223

  200.00

0.00

0.00

80.00

120.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

86

37042308

  185.00

0.00

0.00

55.00

120.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

87

25296550

  175.00

0.00

0.00

55.00

120.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

88

41431117

  170.00

0.00

0.00

70.00

90.00

   10.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

89

81347975

  165.00

0.00

0.00

75.00

90.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

90

60891806

  150.00

0.00

0.00

70.00

80.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

91

63517621

  145.00

0.00

0.00

65.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

92

31323018

  140.00

0.00

0.00

70.00

70.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

93

91149732

  115.00

0.00

0.00

35.00

80.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

94

45140070

  115.00

0.00

0.00

45.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

95

82242785

  115.00

0.00

0.00

55.00

60.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

96

78213173

  110.00

0.00

0.00

40.00

70.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

97

85872022

  110.00

0.00

0.00

40.00

60.00

   10.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

98

67316418

   95.00

0.00

0.00

55.00

40.00

    0.00

neprijatý

les.-krajin.ekológia

99

34692041

   70.00

0.00

0.00

40.00

30.00

    0.00

neprijatý

lesn.-lesnícka prevá

Kontaktná osoba : Ing. Monika Malatincová, zástupca riaditeľa školy

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón : 045/ 691 11 31  

POZVÁNKALLD

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠL  

Dňa 13.12.2018 sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici ( Akademická 16 )  uskutočnil deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. Ďakujeme na Vašu návštevu. Ak by ste mali záujem o individuálnu prehliadku školy, alebo pohovor s výchovným poradcom, je potrebné sa vopred dohodnúť - 045/6911131.


Ovocný festival

 Dňa 27.9.2018 navštívilo dolnú a hornú botanickú záhradu okolo 200 návštevníkov z radov materských, základných a stredných škôl, rovnako aj občania a turisti mesta Banská Štiavnica. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie zvané „Ovocný festival“, ktoré zorganizovala Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si Deň zdravia, zdravej výživy ako aj Deň jablka. Práve docenenie jabĺk, ich odrôd a ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne týchto významných dní. Podstatná myšlienka tohto dňa spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.


SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV 2018

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov štvrtých ročníkov. Slávnostné vyradenie bolo spojené s odmeňovaním žiakov, ktorí počas svojho štúdia dosahovali výborné študijné  výsledky, ako aj žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.

ODMENENÍ ŽIACI

4. A

4.B

Šranková Michaela

Ferjancová Petra

Kružliak Peter

Marko Matúš

Sabo Pavol

Sekréneš Nikolaj

Šustek Jakub

Hužovičová Lucia

Profantová Ivana

Sečkárová Miroslava

Abrman Roman

Mrváň Martin

Nemčok Dávid


Návšteva učiteľov lesníckych a poľnohospodárskych škôl zo Švédska, Fínska, Nemecka, Španielska a Bulharska

Program podujatia:                          

- PowerPoint prezentácia:  Banská Štiavnica

                                                Systém školstva SR

                                                História a súčasnosť SOŠL

- prehliadka školy  

prezentácia sokoliarov na zadnom nádvorí pri jazierku 

- prehliadka botanickej záhrady 

prehliadka školských lesov

 

Lesnícky deň v Botanickej záhrade,

ktorý sa uskutočnil 24. 4. 2018 (v utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod. z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov a 22. apríl Dňa Zeme. Už po 12. krát sme pre Vás pripravili mnoho aktivít zameraných na rozvoj prírodovedného myslenia. Viac fotiek nájdete na našej facebookovej stránke. 


 

OVOCINÁRSKY KURZ

Stredná odborná škola lesnícka, v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, zorganizovala dňa 20.04.2018 ovocinársky kurz. Tento kurz sa realizoval v rámci projektu „Revitalizácia ovocného sadu v dolnej Botanickej záhrade“, ktorý bol podporený grantom Nadácie Ekopolis. Cieľom kurzu bolo naučiť sa správne ošetrovať ovocné stromy, správne ich vysádzať, ale aj množiť. Spolu sme vysadili 6 odrôd jabloní a 4 odrody hrušiek, ktoré predstavuje staré, krajové odrody typické pre región Hont. Kurzu sa zúčastnili žiaci 1.B a 3.B. Ostatnými účastníkmi projektu boli zamestnanci školy, občania mesta Banská Štiavnica, Bojnice a Bratislava.  Akcia mala pozitívne ohlasy, čomu sa veľmi tešíme.


 

 
Expozícia SOŠL na výstavisku Agrokomplex v Nitre

 

Rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo – pod týmto názvom sa niesol už 9. ročník kontraktačno-predajnej výstavy, ktorá sa uskutočnila posledný februárový víkend na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Výstava bola určená nielen pre všetkých priateľov prírody, rybárčenia, poľovania či včelárenia, ale aj pre laickú verejnosť.

Na výstave sa predstavilo viacero vystavovateľov zo Slovenska, ale aj Maďarska a Poľska. V pavilóne F sa nachádzala expozícia SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici, kde si verejnosť mohla vyskúšať laserovú strelnicu, o ktorú bol veľký záujem nielen zo strany detí, ale aj dospelých a seniorov. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Výstavy sa zúčastnili 4 pedagógovia: Ing. Dudíková, Ing. Petrikovič, Ing. Engler a Ing. Šimková, PhD. a 2 žiaci Garaiová, 3.C a Ursíny, 3.A, ktorí aj napriek prázdninám boli ochotní a išli reprezentovať školu na túto výstavu, za čo im veľmi ďakujeme.

Počas výstavy našu expozíciu navštívilo mnoho priaznivcov prírody, súčasných študentov, či našich absolventov. Svojou návštevou nás poctila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabriela Matečná, ktorá nám vyslovila obdiv a poďakovanie za našu prácu.

Počas výstavných dní sme robili pre verejnosť anketu „Miss sova“, ktorej sa zúčastnilo množstvo návštevníkov.

Výsledky ankety sú nasledovné:

Plamienka driemavá 538 hlasov

Výr skalný 117 hlasov

Sova lesná  66 hlasov

Kuvik kapcavý 137 hlasov

Myšiarka ušatá 74 hlasov

Sova dlhochvostá 67 hlasov

 
ITF SLOVAKIATOUR POĽOVNÍCTVO A ODDYCH WELNESS A FITNESS

Názov našej expozície : Dravce a sovy Slovenska

Organizátor: INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Miesto konania : INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Termín konania : 25. 1. 2018 – 28. 1. 2018 otvorené pre verejnosť od 9.00 – 18. 00 . Naša účasť bola vyžadovaná o 7.45 vzhľadom na komplikovanú prípravu v každom dni – inštalácia dravcov.

Zúčastnení za organizátora : 4pedagógovia  + 2 žiaci (Ing. I. Šimková PhD., Ing. Dudíková V, Ing. Petrikovič Š., Ing. Engler Ľ., Garaiová M. Luštiak F.

Počas výstavných dní sme robili pre verejnosť anketu „Miss sova“, kde hlasovalo množstvo návštevníkov.

Výsledky ankety sú nasledovné:

Plamienka driemavá 900 hlasov

Výr skalný 485 hlasov

Sova lesná  360 hlasov

Kuvik kapcavý 221 hlasov

Myšiarka ušatá 107 hlasov

Sova dlhochvostá 104 hlasov

24. ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu kde sa predstavilo viac než 300 vystavovateľov z 20 krajín sveta. Hlavným partnerom výstavy bol Moravskosliezsky kraj. 25. 1 2018 sme boli poctení otvárať celý veľtrh – naši trubači zatrúbili slávnostnú fanfáru.

Na javisku boli aj naši sokoliari , pričom Ing. Šimková PhD. spolu s generálnym riaditeľom výstavy p. Rozinom  a predsedami samosprávnych krajov a ich excelenciami veľvyslancami prestrihávala pásku.

.

Naša škola mala vlastnú expozíciu pozostávajúcu z dvoch častí, časť prezentujúcu školu (3x4m) a časť  kde boli prezentované dravce (9x4m). Expozícia mala veľký úspech, veľa návštevníkov sa vyjadrilo v tom zmysle, že máme najlepšiu expozíciu z celej výstavy. 

Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a prezentovala organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Navštívili nás v stánku aj významnejšie osobnosti lesníckeho a poľovníckeho stavu napr. Ing. Boroš –  generálny riaditeľ štátnej ochrany prírody, delegácia z Fínska spolu s p.  predsedníčkou  Klubu slovenských poľovníčok Doc. Ing. Chovanovou –Supukovou, PhD. a mnoho ďalších študentov a absolventov našej školy a širokej verejnosti. Počas výstavných dní sme robili pre verejnosť anketu „Miss sova“, kde hlasovalo množstvo návštevníkov. Výsledky ankety sú nasledovné: plamienka driemavá 900 hlasov, Výr skalný 485 hlasov, sova lesná  360 hlasov, kuvik kapcavý 221 hlasov, myšiarka ušatá 107 hlasov, , sova dlhochvostá 104 hlasov. Celá expozícia bola veľmi živá a komunikatívna.

Napísala: Veronika Dudíková, Ivana Šimková

Deň fascinácie rastlinami

 

Zobrazuje sa 20170518_091248.jpgZobrazuje sa 20170518_142523.jpg

Zobrazuje sa 20170518_112316.jpgZobrazuje sa 20170518_093602.jpg

 

Organizácia:

- Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Botanická záhrada

- Secondary forestry school in Banska Stiavnica

Mesto:

- Banská Štiavnica    

Web adresa:

www.soslbs.sk

Názov akcie

- Stromy v Botanickej záhrade, čo ste možno o nich nevedeli

- Trees of Botanical Garden, and what you may not know about them.

Charakteristika akcie:

- Prechádzka spojená s odborným výkladom a informáciami o jednotlivých druhoch stromov   rastúcich  v Botanickej záhrade SOŠL B. Štiavnica.  Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa nielen zaujímavosti o stromoch, ale aj ich iné využitie  napr. liečivé účinky, prípadne kuchynské využitie a recepty.

- Walk through the Botanical Garden with expert commentary and information  about the various species of trees growing in Botanical Garden of SOŠL B. Štiavnica.  Visitors will have the opportunity to learn interesting facts about not only the trees but also about their other usage such as healing abilities and their usage in food preparation and recipes.

Termín konania

- 18. 5. 2017    vstupy o 10.00,  12.00 a 14. 00 hod.

Miesto konania

- Botanická záhrada  Strednej odbornej školy lesníckej Banská Štiavnica, Akademická ul. Č. 16, 969 01 Banská Štiavnica. Prechádzka sa začína vždy pred hlavným vstupom do budovy školy.

Kontakt:

Ing. Veronika Dudíková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., t.č. 0910 958 438

 

LESNÍCKY DEŇ

      Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici organizovala pre deti, mládež   a širokú verejnosť na Lesnícky deň v Botanickejzáhrade, ktorý sa uskutočnil dňa:  27. 4. 2017 (v štvrtok) od 9.00 hod do 13.00 hod.

 

Z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme

Už po 11. krát sme pre Váspripravili :

-        program lesnej pedagogiky pre deti a mládež – rôzne stanovištia zamerané na poznávanie lesných  drevín, rastlín, lesných zvierat, lesných škodcov

-        ako sa v lese máme správať

-        ukážka merania a kubíkovania stromov

-        vedomostná a výtvarná súťaž pre deti a dospelých

(najlepší budú odmenení malou pozornosťou)

-        posedenie pri ohníku spojené s malým občerstvením

-        kone

-        sokoliari

-        trubači

-         výsadba stromčekov v Botanickej záhrade

-        prehliadka Kollárovej záhrady

-        práca kynológov

hľadanie pokladu

                                                         

Tento rok prídu znovu horolezci a jaskyniari

možno prídu aj včelári, a ak príde stroj času prenesieme sa do veku dinosaurov.

  Budeme sa  hrať a súťažiť.

Tešíme sa na Vás, určite nás navštívte!

 

Informácie: Ing. Veronika Dudíková  0910 958 438 

 

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici zároveň ďakuje všetkým partnerom a sponzorom, bez ktorých by sa toto podujatie nebolo podarilo.

Partneri:

Energoland Mochovce

Mestské lesy B. Štiavnica

Múzeum vo Svätom Antone

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský. Mikuláš

p. RSDr. Jozef Hlásnik

Združenie zamestnávateľov v lesnom hospodárstve Banská Bystrica

Sponzori:

Allcom B. Štiavnica

Alica Weisová – Trotuart

BIDVEST SLOVAKIA Nové Mesto nad Váhom

COOP Jednota s.d. Žarnovica

Čínsky obchod Pleta

DUŽINA  Banská Štiavnica

EKONOMIC Eva Rochová B. Štiavnica

GPM VOZ s.r.o. Zvolen

GRUBE lesnícke náradie s.r.o Kováčová

HYSPA SK s.r.o.

Chrien spol. s.r.o. Zvolen

IMO Elektro Banská Štiavnica

Inmedia spol. s.r.o Zvolen

Ján Machovič EDEN Krupina

Knihy – darčeky Jolana Drbohlavová

Limas Stanislav Lihocký Krupina

Mestské lesy Banská Štiavnica

Minerály –suveníry Florens Z. Nemcová B. Štiavnica

Orange Slovensko

Pauman + s.r.o. Krupina

Picado s,r,o, Žilina

Potraviny Peter Ernek Banská Štiavnica

SLTL. S.r.o. B. Štiavnica

Sníček B. Stiavnica

Supermarket TESCO Banská Štiavnica

T mobile – telecom B. Štiavnica

Neznámy sponzor

Vladimír Stračina  Mäso – údeniny Banská Štiavnica

VÚB Banka Banská Štiavnica