• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

  VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2018 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PO DRUHOM KOLE.

Žiaci ktorí vyhoveli budú prijatí za podmienky, že ukončia deviaty
ročník ZŠ, budú na našu školu zapísaní a pri zápise doručia
(alebo už doručili) potvrdené tlačivo o zdravotnej spôsobilosti

Lesnícka prevádzka

 

Por. Číslo

Kód

Termín

Body spolu

SJL

BIO

Monitor ZŠ

Priemery ZŠ

Súťaže

Umiestnenie

Výsledok

  1.

61334246

1

  371.00

 84.00

 52.00

   85.00

  150.00

  0.00

1

vyhovel

  2.

90987124

2

  368.00

 82.00

 56.00

   70.00

  150.00

 10.00

2

vyhovel

  3.

89718570

1

  357.00

 56.00

 76.00

   75.00

  140.00

 10.00

3

vyhovel

  4.

89445477

1

  351.00

 66.00

 60.00

   85.00

  130.00

 10.00

4

vyhovel

  5.

35191654

2

  347.00

 63.00

 84.00

   80.00

  110.00

 10.00

5

vyhovel

  6.

12583932

1

  340.00

 60.00

 60.00

   90.00

  130.00

  0.00

6

vyhovel

  7.

02283558

1

  339.00

 74.00

 80.00

   65.00

  120.00

  0.00

7

vyhovel

  8.

33857717

1

  334.00

 47.00

 72.00

   55.00

  150.00

 10.00

8

vyhovel

  9.

59425609

1

  332.00

 68.00

 44.00

   90.00

  130.00

  0.00

9

vyhovel

 10.

82504977

1

  331.00

 59.00

 92.00

   70.00

  110.00

  0.00

10

vyhovel

 11.

05406837

1

  320.00

 59.00

 56.00

   85.00

  120.00

  0.00

11

vyhovel

 12.

91527545

2

  310.00

 57.00

 68.00

   85.00

  100.00

  0.00

12

vyhovel

 13.

87258074

1

  302.00

 68.00

 64.00

   80.00

   80.00

 10.00

13

vyhovel

 14.

23003257

1

  299.00

 63.00

 56.00

   80.00

  100.00

  0.00

14

vyhovel

 15.

51568550

1

  298.00

 56.00

 72.00

   80.00

   90.00

  0.00

15 -  17

vyhovel

 16.

43234151

1

  298.00

 71.00

 72.00

   65.00

   90.00

  0.00

15 -  17

vyhovel

 17.

47276952

1

  298.00

 77.00

 76.00

   55.00

   90.00

  0.00

15 -  17

vyhovel

 18.

71849681

1

  295.00

 52.00

 68.00

   75.00

  100.00

  0.00

18

vyhovel

 19.

34571415

1

  285.00

 45.00

 60.00

   60.00

  120.00

  0.00

19

vyhovel

 20.

70004656

1

  284.00

 72.00

 72.00

   50.00

   90.00

  0.00

20

vyhovel

 21.

31617520

1

  281.00

 58.00

 68.00

   55.00

  100.00

  0.00

21

vyhovel

 22.

30160837

2

  276.00

 39.00

 52.00

   65.00

  120.00

  0.00

22

vyhovel

 23.

83234972

1

  275.00

 58.00

 72.00

   65.00

   80.00

  0.00

23

vyhovel

 24.

32754664

1

  274.00

 43.00

 56.00

   65.00

  110.00

  0.00

24 -  26

vyhovel

 25.

20200128

2

  274.00

 51.00

 48.00

   65.00

  100.00

 10.00

24 -  26

vyhovel

 26.

12403460

1

  274.00

 54.00

 40.00

   60.00

  120.00

  0.00

24 -  26

vyhovel

 27.

05259335

1

  272.00

 47.00

 80.00

   65.00

   80.00

  0.00

27 -  28

vyhovel

 28.

74105412

1

  272.00

 67.00

 80.00

   65.00

   60.00

  0.00

27 -  28

vyhovel

 29.

38556311

1

  262.00

 41.00

 76.00

   55.00

   90.00

  0.00

29 -  31

vyhovel

 30.

29676649

1

  262.00

 37.00

 60.00

   55.00

  100.00

 10.00

29 -  31

vyhovel

 31.

87616145

2

  262.00

 51.00

 36.00

   55.00

  120.00

  0.00

29 -  31

vyhovel

 32.

02273364

2

  253.00

 50.00

 68.00

   45.00

   90.00

  0.00

32

vyhovel

 33.

10480549

1

  252.00

 43.00

 64.00

   65.00

   80.00

  0.00

33

vyhovel

 34.

60391754

1

  250.00

 58.00

 72.00

   50.00

   60.00

 10.00

34

vyhovel

 35.

37047174

2

  243.00

 42.00

 56.00

   55.00

   90.00

  0.00

35

vyhovel

 36.

71369514

1

  234.00

 20.00

 24.00

   60.00

  130.00

  0.00

36

vyhovel

 37.

96479692

1

  232.00

 54.00

 48.00

   60.00

   70.00

  0.00

37

vyhovel

 38.

37679484

2

  229.00

 36.00

 48.00

   65.00

   80.00

  0.00

38

vyhovel

 39.

19445637

1

  225.00

 45.00

 60.00

   50.00

   70.00

  0.00

39

vyhovel

 40.

82587105

1

  217.00

 47.00

 60.00

   40.00

   70.00

  0.00

40

vyhovel

 41.

83319421

1

  215.00

 42.00

 48.00

   45.00

   80.00

  0.00

41

vyhovel

 42.

02319254

1

  214.00

 34.00

 60.00

   60.00

   60.00

  0.00

42 -  45

vyhovel

 43.

34444745

2

  214.00

 41.00

 28.00

   65.00

   80.00

  0.00

42 -  45

vyhovel

 44.

10159493

1

  214.00

 42.00

 52.00

   40.00

   80.00

  0.00

42 -  45

vyhovel

 45.

81854294

2

  214.00

 39.00

 60.00

   55.00

   60.00

  0.00

42 -  45

vyhovel

 46.

35983668

2

  211.00

 54.00

 52.00

   45.00

   60.00

  0.00

46

vyhovel

 47.

82056085

1

  209.00

 25.00

 64.00

   50.00

   70.00

  0.00

47

vyhovel

 48.

23901686

2

  208.00

 46.00

 52.00

   40.00

   70.00

  0.00

48

vyhovel

 49.

85999772

1

  205.00

 29.00

 36.00

   50.00

   90.00

  0.00

49

vyhovel

 50.

85762872

1

  204.00

 25.00

 64.00

   45.00

   70.00

  0.00

50

vyhovel

 51.

22348687

2

  201.00

 30.00

 56.00

   55.00

   60.00

  0.00

51

vyhovel

 52.

49969930

1

  198.00

 30.00

 28.00

   70.00

   70.00

  0.00

52

vyhovel

 53.

74515028

1

  188.00

 39.00

 24.00

   45.00

   80.00

  0.00

53

vyhovel

 54.

34718505

2

  187.00

 54.00

 48.00

   55.00

   30.00

  0.00

54

vyhovel

 55.

07554948

1

  178.00

 23.00

 60.00

   65.00

   30.00

  0.00

55

vyhovel

 56.

21668623

1

  176.00

 34.00

 72.00

   40.00

   30.00

  0.00

56

vyhovel

 57.

34287447

1

  175.00

 12.00

 28.00

   55.00

   80.00

  0.00

57

nevyhovel

 58.

98711807

1

  174.00

 31.00

 68.00

   35.00

   30.00

 10.00

58

vyhovel

 59.

93074697

1

  159.00

 22.00

 52.00

   55.00

   30.00

  0.00

59 -  60

vyhovel

 60.

62457824

1

  159.00

 43.00

 36.00

   30.00

   50.00

  0.00

59 -  60

vyhovel

 61.

99206314

1

  157.00

 29.00

 48.00

   40.00

   40.00

  0.00

61

vyhovel

 62.

59681804

1

  156.00

 16.00

 60.00

   40.00

   40.00

  0.00

62

nevyhovel

 63.

07175904

2

  155.00

 35.00

 40.00

   40.00

   40.00

  0.00

63 -  64

vyhovel

 64.

24511541

1

  155.00

 39.00

 56.00

    0.00

   60.00

  0.00

63 -  64

vyhovel

 65.

44592188

1

  149.00

 37.00

 32.00

   40.00

   40.00

  0.00

65

vyhovel

 66.

07988083

2

  183.00

 33.00

  0.00

   60.00

   90.00

  0.00

66

nevyhovel

 67.

44886370

2

  245.00

  0.00

  0.00

   95.00

  150.00

  0.00

67

nevyhovel

 68.

29136000

2

  210.00

  0.00

  0.00

   70.00

  130.00

 10.00

68

nevyhovel

 69.

92135312

2

  195.00

  0.00

  0.00

   65.00

  130.00

  0.00

69

nevyhovel

 70.

76576279

2

  160.00

  0.00

  0.00

   40.00

  120.00

  0.00

70

nevyhovel

 71.

11359191

1

  155.00

  0.00

  0.00

   75.00

   80.00

  0.00

71 -  72

nevyhovel

 72.

50989752

2

  155.00

  0.00

  0.00

   55.00

  100.00

  0.00

71 -  72

nevyhovel

 73.

91287088

2

  130.00

  0.00

  0.00

   40.00

   90.00

  0.00

73

nevyhovel

 74.

26797819

1

  125.00

  0.00

  0.00

   45.00

   80.00

  0.00

74 -  75

nevyhovel

 75.

06222211

2

  125.00

  0.00

  0.00

   35.00

   90.00

  0.00

74 -  75

nevyhovel

 76.

31475279

1

  105.00

  0.00

  0.00

   45.00

   60.00

  0.00

76

nevyhovel

 77.

72651979

2

   90.00

  0.00

  0.00

   50.00

   40.00

  0.00

77

nevyhovel

 

Krajinná ekológia

Por. Číslo

Kód

Termín

Body spolu

SJL

BIO

Monitor ZŠ

Priemery ZŠ

Súťaže

Umiestnenie

Výsledok

  1.

28846498

2

  364.00

 68.00

 76.00

   70.00

  150.00

  0.00

1

vyhovel

  2.

02283558

2

  357.00

 80.00

 92.00

   65.00

  120.00

  0.00

2

vyhovel

  3.

12945547

1

  324.00

 57.00

 72.00

   75.00

  120.00

  0.00

3

vyhovel

  4.

90709841

1

  321.00

 58.00

 68.00

   45.00

  150.00

  0.00

4

vyhovel

  5.

78442331

2

  320.00

 67.00

 48.00

   65.00

  140.00

  0.00

5

vyhovel

  6.

72103688

2

  315.00

 56.00

 84.00

   55.00

  120.00

  0.00

6

vyhovel

  7.

70004656

2

  298.00

 74.00

 84.00

   50.00

   90.00

  0.00

7

vyhovel

  8.

94641415

1

  294.00

 65.00

 54.00

   75.00

  100.00

  0.00

8

vyhovel

  9.

61412185

1

  279.00

 67.00

 72.00

   50.00

   90.00

  0.00

9

vyhovel

 10.

27152848

1

  273.00

 47.00

 56.00

   70.00

  100.00

  0.00

10

vyhovel

 11.

51793474

1

  241.00

 58.00

 68.00

   55.00

   60.00

  0.00

11

vyhovel

 12.

53534559

1

  236.00

 40.00

 56.00

   50.00

   90.00

  0.00

12

vyhovel

 13.

22391859

1

  213.00

 37.00

 56.00

   50.00

   70.00

  0.00

13

vyhovel

 14.

58618624

1

  207.00

 53.00

 24.00

   60.00

   70.00

  0.00

14

vyhovel

 15.

22738693

1

  178.00

 43.00

 40.00

   45.00

   50.00

  0.00

15

vyhovel

 16.

99791974

1

  153.00

 37.00

 36.00

   50.00

   30.00

  0.00

16

vyhovel

 17.

86827010

1

    0.00

  0.00

  0.00

  100.00

  150.00

  0.00

17

nevyhovel

 18.

61334246

2

  235.00

  0.00

  0.00

   85.00

  150.00

  0.00

18

nevyhovel

 19.

14027905

2

  230.00

  0.00

  0.00

   80.00

  150.00

  0.00

19

nevyhovel

 20.

29676649

2

  165.00

  0.00

  0.00

   55.00

  100.00

 10.00

20

nevyhovel

 21.

60391754

2

  120.00

  0.00

  0.00

   50.00

   60.00

 10.00

21

nevyhovel

 22.

93732653

1

  110.00

  0.00

  0.00

   60.00

   50.00

  0.00

22

nevyhovel

 23.

36792374

2

   80.00

  0.00

  0.00

   50.00

   30.00

  0.00

23

nevyhovel

 24.

62904502

2

   53.00

  0.00

  0.00

   23.00

   30.00

  0.00

24

nevyhovel