• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

UČITELIA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY LESNÍCKEJ V  BANSKEJ ŠTIAVNICI

Fotografia Meno a priezvisko Funkcia Skratka
Ing. Miroslav Ďurovič Riaditeľ ĎM
Ing. Monika Malatincová  Zástupca riaditeľa MM
   Ing. Michal Diviak  Vedúci Školských lesov  DM
   Ing. Ján Kotlár  Učiteľ  KJA
Ing. Štefan Petrikovič Učiteľ
   Ing. František Černotka  Učiteľ  ČF
   Ing. Vladimír Gálik  Učiteľ  GV
   Ing. Katarína Gáliková  Učiteľ  GK
   Ing. Veronika Dudíková  Učiteľ  DV
       
  Mgr.Eleonóra Valovičová  Učiteľ   VE
   Mgr. Vladimír Herda  Učiteľ  HV
Ing. Peter Lacko Učiteľ LP
Slugen - muflon Ing. Jozef Slugeň, PhD. Učiteľ SJO
sorocina Mgr. Norbert Soročina Učiteľ SN

 ostatni