Obchod s drevom a služby


     Účelové poslanie Školských lesov spočíva aj v obchodovaní s produkciou svojho hospodárenia, v súčasnosti hlavne s drevom, v záujme zabezpečenia výnosov a zisku na krytie časti výdavkov rozpočtu zriaďovateľa. Surové drevo sa predáva na odvozných miestach a na expedičnom sklade. S každým odberateľom sa uzatvára kúpno-predajná zmluva.

Školské lesy nie sú platcom DPH.