Futbalový turnaj

12.05.2022 sa konal na pôde Strednej odbornej školy lesníckej, konkrétne na Multifunkčnom ihrisku pri Školskom internáte 1. ročník turnaja stredných škôl okresu B. Štiavnica v malom futbale. Turnaj organizovalo Centrum voľného času a SOŠ lesnícka. Akcie sa zúčastnili školy: Gymnázium A. Kmeťa, SOŠ lesnícka, SOŠ služieb a lesníctva a SPŠ S. Mikovíniho. Počasie bolo priaznivé, študenti predviedli kvalitné futbalové zápasy. O všetky tímy bolo postarané, mali zabezpečené občerstvenie. Reportáž z turnaja si môžete pozrieť aj na TV VIO. Konečné poradie turnaja: 1.miesto: Gymnázium A. Kmeťa 2. miesto: SOŠ lesnícka 3. miesto: SOŠ služieb a lesníctva 4. miesto: SPŠ S. Mikovíniho Tešíme sa na 2. ročník. Športu zdar a futbalu zvlášť.


 

Návšteva kláštora Sampor

Dňa 18.mája 2018 sme využili jedinečnú možnosť navštíviť krásny benediktínsky kláštor v Sampore a dozvedeli sa niečo o živote a práci za múrmi kláštora. Čakalo nás milé prijatie a úžasné duchovné zážitky v nádhernom prostredí.


 

OCENENIE ŽIAKOV 4.ROČNÍKOV ZA ŠPORTOVÚ REPREZENTÁCIU

 15. 5. 2018 sa v našom školskom internáte konalo  posedenie  v Klube mládeže spojené s ocenením žiakov  4. ročníkov: Romana Abrmana, Martina Gabčíka, Martina Mrváňa, Dávida Nemčoka, Jakuba Poliaka za 4-ročnú vzornú reprezentáciu Strednej odbornej školy lesníckej a školského internátu vo futbale, futsale a aj vo florbale. Žiaci boli za svoje dlhoročné športové úsilie odmenení minidresom SOŠ lesníckej s menom a číslom. Zároveň dostali ako dar mini loptu s podpismi trénera, vedúceho vychovávateľa a podpismi spoluhráčov.  Vedúci vychovávateľ poďakoval trénerovi Ing. Antonovi Vančovi za dlhoročnú prácu v príprave hráčov vo futbalovom, futsalovom a florbalovom krúžku. Aj vďaka nemu sme v týchto športoch dosiahli mnohé úspechy na okresnej a regionálnej úrovni. Bolo to veľmi milé podujatie v príjemnej atmosfére. Ešte raz veľká vďaka chalani a tréner za úžasné športové výkony.


 

OCENENIE ŽIAKOV 4.ROČNÍKOV

14. 5. 2019 sa v našom Školskom internáte konalo  posedenie  v Klube mládeže spojené s ocenením žiakov a žiačok 4. ročníkov za vzornú reprezentáciu v športovej a v kultúrno-spoločenskej oblasti počas štúdia na SOŠ lesníckej.  Žiaci boli za vzornú reprezentáciu vo futbale, florbale a futsale odmenení miniloptou s podpismi všetkých hráčov, trénera a vedúceho vychovávateľa, taktiež dostali aj minidres s logom školy, dievčatá dostali uterák s logom školy.


Internátny športový deň

Dňa 8. mája 2019 sa konal na multifunkčnom ihrisku pri ŠI I. ročník Internátnych športových hier spojených so stavaním Mája. Bol to úžasný deň plný pozitívnych emócií a energie. Chcem sa touto cestou poďakovať Žiackej rade pri SOŠL, osobitne jej predsedovi Samuelovi Hroncovi (2. B trieda) za aktívnu spoluprácu pri organizovaní podujatia. Počasie nám vyšlo na jednotku. Všetci zúčastnení boli ocenení diplomom a vecnou odmenou. Po dopoludňajšom športovom zápolení pri dobrej hudbe, sa poobede staval Máj za podpory spevákov a hudobného doprovodu. Poďakovanie patrí aj všetkým kolegom vychovávateľom za aktívnu účasť na akcii. EŠTE RAZ VŠETKÝM VEĽKÁ VĎAKA !


Medzi nami, dievčatami

,,Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi."

Mladí ľudia mávajú veľa otázok ohľadom vzťahu. Niektoré odpovede sme sa pokúsili nájsť, tentokrát vo výlučne dámskom zložení, v stredu 21.marca 2018. Zišli sme sa v hojnom počte a strávili príjemný a užitočný večer v Klube mládeže ŠI SOŠL s Mgr. Máriou Montillovou z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Štiavnici.


Epicentrum lásky

Dňa 13.marca  2018 mali naši študenti možnosť navštíviť zážitkovú expozíciu v Dome Maríny Pischlovej na Trojičnom námestí. V Epicentre lásky  strávili  neobyčajné popoludnie s ľúbostnou poéziou Andreja Sládkoviča


Valentín 2018

Dňa 14.2.2018 sme si opäť tradične pripomenuli sviatok sv.Valentína.Dievčatá  na kuchynke vykrajovali a piekli srdiečka z maslového cesta. Pri pečení nám bola nápomocná aj kuchyňa ŠJ. Dievčatá ich potom rozdávali okoloidúcim žiakom i zamestnancom školy, a tak nejednému žiakovi, či dospelému vylúdili  na tvári úsmev plný vďačnosti.Tohtoročnou novinkou bola i bohatá Valentínska pošta.


Pečenie zemiakových lokší.

Dňa 8.2.2018 sme s niektorými dievčatami piekli na kuchynke zemiakové lokše.Keďže všetkým chutili, zopakovali si túto aktivitu aj 1.marca 2018.


Dušičkové obdobie

Október bol v plnom prúde, príroda sa hrá z rôznymi farbami a plody visia na stromoch.   A keďže sa blížili dušičky, tento materiál sa dal výborne využiť na tvorbu vencov. Pani vychovávateľka ukázala žiakom rôzne techniky,  využijúc umelé,  ale aj živé kvety, šišky, stuhy  a iný materiá. Tak sa dievčatá mohli vyhrať s rôznym materiálom, využijúc vlastnú kreativitu. Nakoniec z toho vznikli vence, ktoré boli originálne a zaujímavé.


Mikuláš v našom ŠI.

Každoročne do nášho ŠI zavíta Mikuláš v sprievode anjela a čertov – samozrejme študenti oblečení do kostýmov.Vianočná výzdoba,piesne a sladké maškrty potešili žiakov ,ale i zamestnancov.


Imatrikulácie

V mesiaci október sa každoročne konajú tradičné IMATRIKULÁCIE – prijímanie žiakov 1.ročníkov do cechu lesníckého. Akcia sa koná v telocvični ŠI. Prítomní sú študenti, profesori a vychovávatelia. Cigánky, kati, sudcovia, scénky, remene. Nakoniec lesnícka hymna, diplomy a gaštany na krku.


Mesiac úcty k starším

V mesiaci úcty k starším – v októbri naši žiaci svojim hudobným pásmom potešili našich seniorov či už v nemocnici na ODCH, v domoch sociálnej starostlivosti atď.


STAVANIE MÁJA


Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

Každý rok v mesiaci decembri vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu izby. Žiaci sa radi zapájajú do tejto súťaže, pretože najlepšie izby sú za svoju nápaditosť a kreativitu odmenené.


RUČNÁ VÝROBA SVIEČOK

Dňa 13.12.2017 sa na kuchynke u dievčat konala ukážka ručnej výroby sviečok-odlievaním do foriem. Pani vych.Hradilová im predviedla a vysvetlila postup a spoločne odliali do foriem sviečky v tvare včely, šišky, anjela, stromčeka a valca. Sviečky si po stuhnutí a vyklopení z formy na ďalší deň vzali so sebou domov.