Slávnostné otvorenie Multifunkčného ihriska

Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Multifunkčného ihriska SOŠ lesnícka. Otvorenia sa zúčastnil splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Mgr. Dušan Galis, sekretár splnomocnenca Ing. Tibor Gašaj, riaditeľ odboru školstva BBSK Ing. Miroslav Martiš, poslanec BBSK za B. Štiavnicu Mgr. Mikuláš Pál, zástupca primátorky B. Štiavnice Ing. Marián Zimmerman, riaditeľ ÚPSVaR Ing. Peter Zorvan PhD., riaditeľka SOŠ služieb a lesníctva PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľ SPŠ S.Mikovíniho Ing. Miroslav Jausch, zástupcovia firmy Maro - Jozef Kavulek a Ing. Adela Korduliaková. Vo svojom príhovore  p. riaditeľ SOŠ lesníckej Ing. Miroslav Ďurovič poďakoval Úradu vlády SR za dotáciu na multifunkčné ihrisko, tiež poďakoval BBSK za financovanie spodnej stavby ihriska. Otvorenie ihriska spestrili Trubači a Sokoliari SOŠ lesníckej. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na myšlienke a realizácii tohto športového areálu.