ŠKOLENIE ČLENOV ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU NA TÉMU

ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA


Žijeme v dobe, kedy máme veľmi veľký prístup k informáciám a je niekedy naozaj ťažké rozpoznávať, čo je pravda a čo nie. Informácie, ktoré prijímame, môžu byť skreslené, upravené, nafúknuté či prefiltrované. Práve preto sa dňa 24. 5. 2023 naši zástupcovia študentského parlamentu zúčastnili neformálneho vzdelávania v Centre mládeže v Banskej Bystrici pod názvom: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI, ktoré organizovalo CVČ Junior v spolupráci s organizáciou NIVAM (Národný inštitút vzdelávania a mládeže). Školenie prebehlo zaujímavou formou zážitkových aktivít a metód, prostredníctvom ktorých študenti získali dôležité zručnosti a vedomosti o tom, ako vedieť pracovať s informáciami, ako ich vyhodnocovať, posudzovať, vyvodzovať závery a posúvať ďalej ostatným. Dozvedeli sa, aké dôležité je mať všeobecný prehľad a vedomosti z rôznych oblastí, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme vedeli byť odolní voči klamstvám, dezinformáciám, hoaxom, spamom a podobne.
Naučili sa, kedy je vhodné využívať kritické myslenie; čo si všímať pri kritickom hodnotení prijímaných správ (odkiaľ informácie pochádzajú, kto je autorom, aké má skúsenosti, či má hodnoverné informácie, prečo správa vznikla, či je fér - objektívna, či zobrazuje realitu alebo je istým spôsobom vytiahnutá z kontextu a pod.)
V závere každý študent vyjadril, čo by odkázal z tohto vzdelávania svojim najbližším: "Nech nesúdia knihu len podľa obalu, nech sa pozrú hlbšie do vecí, nech si overujú informácie a neveria všetkému".

24.5.2023 v Banskej Bystrici  Mgr. Erika Mayerová


 

 

Futbalový turnaj 2023

Dňa 27.4.2023 sa v priestoroch školského internátu SOŠ lesníckej uskutočnil 2. ročník Malého futbalu okresu Banská Štiavnica. Zúčastnili sa družstvá študentov stredných škôl z Banskej Štiavnice. Súťaž organizačne zabezpečovala riaditeľka CVČ Mgr. Janka Machilová. Súťaž vyhrali a prvé miesto získali žiaci SOŠ lesníckej z Banskej Štiavnice.


 

Svetový deň Downovho syndrómu - " Ponožková výzva"

Svetový deň Downovho syndrómu si každoročne pripomíname 21. 3. rozdielnymi ponožkami. Ponožky, ktoré si obúvame, na prvý pohľad spolu nesúvisia - líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť ľudí s Downovým syndrómom, ale aj to, že ich podporujeme a akceptujeme v ich "INAKOSTI". Aj naši žiaci sa do tejto výzvy zapojili a zástupcovia jednotlivých tried, ročníkov a výchovných skupín vyjadrili svoju akceptáciu, podporu, toleranciu i prijatie.


 

 

Valentínska pošta

V mesiaci február si každoročne pripomíname "Sviatok svätého Valentína". Pri tejto príležitosti mali študenti ŠI možnosť vyrobiť kreatívne valentínske pozdravy a prostredníctvom "Valentínskej pošty" potešiť niekoho, na kom im záleží. Dva týždne pred sviatkom sv. Valentína žiaci vhadzovali vyrobené "VALENTÍNKY" do uzatvorenej krabice. 14. 2. 2023 poverení žiaci rozdávali valentínske pozdravy po izbách. Podarilo sa im vytvoriť príjemnú valentínsku atmosféru nielen svojím vystupovaním a krásnym spoločenským oblečením, ale aj prostredníctvom romantickej hudby, počas ktorej odovzdávali "valentínky" adresátom.


 

 

SLÁVNOSTNÁ  REMENIÁDA

Po dvojročnej pauze prebehla 19.10.2022 na pôde školského internátu slávnostná remeniáda. Naši prváci boli prijatí do cechu lesníckeho, čo potvrdili aj záverečným spevom lesníckej hymny.

 

PRVÝ JESENNÝ KARNEVAL

     Konečne sa nám skončilo koronové obdobie a aj my na našom školskom internáte sme sa mohli realizovať. Keďže nastalo jesenné dušičkovské obdobie, rozhodli sme sa zorganizovať prvý jesenný karneval. Žiakov sme chceli trošku inšpirovať aby sa nám zapojilo do karnevalu, a tak sme ako prvú cenu dali niečo, čo ich veľmi prekvapilo. Boli sme milo prekvapení, aký veľký záujem o karneval žiaci prejavili. Masky boli veľmi pekné a inšpiratívne. Ceny boli super a myslíme si, že všetci boli veľmi spokojní. Dúfame, že v budúcom školskom roku si túto akciu zopakujeme s ešte väčším záujmom našich žiakov. Na záver by sme sa chceli poďakovať aj Pizzérii Sv. Barborka a Veži, že nám sponzorky dali ceny pre najkrajšie masky.

Vychovávateľky Ivetka, Maťka a Saška

 


 

Futbalový turnaj

12.05.2022 sa konal na pôde Strednej odbornej školy lesníckej, konkrétne na Multifunkčnom ihrisku pri Školskom internáte 1. ročník turnaja stredných škôl okresu B. Štiavnica v malom futbale. Turnaj organizovalo Centrum voľného času a SOŠ lesnícka. Akcie sa zúčastnili školy: Gymnázium A. Kmeťa, SOŠ lesnícka, SOŠ služieb a lesníctva a SPŠ S. Mikovíniho. Počasie bolo priaznivé, študenti predviedli kvalitné futbalové zápasy. O všetky tímy bolo postarané, mali zabezpečené občerstvenie. Reportáž z turnaja si môžete pozrieť aj na TV VIO. Konečné poradie turnaja: 1.miesto: Gymnázium A. Kmeťa 2. miesto: SOŠ lesnícka 3. miesto: SOŠ služieb a lesníctva 4. miesto: SPŠ S. Mikovíniho Tešíme sa na 2. ročník. Športu zdar a futbalu zvlášť.


 

Návšteva kláštora Sampor

Dňa 18.mája 2018 sme využili jedinečnú možnosť navštíviť krásny benediktínsky kláštor v Sampore a dozvedeli sa niečo o živote a práci za múrmi kláštora. Čakalo nás milé prijatie a úžasné duchovné zážitky v nádhernom prostredí.


 

OCENENIE ŽIAKOV 4.ROČNÍKOV ZA ŠPORTOVÚ REPREZENTÁCIU

 15. 5. 2018 sa v našom školskom internáte konalo  posedenie  v Klube mládeže spojené s ocenením žiakov  4. ročníkov: Romana Abrmana, Martina Gabčíka, Martina Mrváňa, Dávida Nemčoka, Jakuba Poliaka za 4-ročnú vzornú reprezentáciu Strednej odbornej školy lesníckej a školského internátu vo futbale, futsale a aj vo florbale. Žiaci boli za svoje dlhoročné športové úsilie odmenení minidresom SOŠ lesníckej s menom a číslom. Zároveň dostali ako dar mini loptu s podpismi trénera, vedúceho vychovávateľa a podpismi spoluhráčov.  Vedúci vychovávateľ poďakoval trénerovi Ing. Antonovi Vančovi za dlhoročnú prácu v príprave hráčov vo futbalovom, futsalovom a florbalovom krúžku. Aj vďaka nemu sme v týchto športoch dosiahli mnohé úspechy na okresnej a regionálnej úrovni. Bolo to veľmi milé podujatie v príjemnej atmosfére. Ešte raz veľká vďaka chalani a tréner za úžasné športové výkony.


 

OCENENIE ŽIAKOV 4.ROČNÍKOV

14. 5. 2019 sa v našom Školskom internáte konalo  posedenie  v Klube mládeže spojené s ocenením žiakov a žiačok 4. ročníkov za vzornú reprezentáciu v športovej a v kultúrno-spoločenskej oblasti počas štúdia na SOŠ lesníckej.  Žiaci boli za vzornú reprezentáciu vo futbale, florbale a futsale odmenení miniloptou s podpismi všetkých hráčov, trénera a vedúceho vychovávateľa, taktiež dostali aj minidres s logom školy, dievčatá dostali uterák s logom školy.


Internátny športový deň

Dňa 8. mája 2019 sa konal na multifunkčnom ihrisku pri ŠI I. ročník Internátnych športových hier spojených so stavaním Mája. Bol to úžasný deň plný pozitívnych emócií a energie. Chcem sa touto cestou poďakovať Žiackej rade pri SOŠL, osobitne jej predsedovi Samuelovi Hroncovi (2. B trieda) za aktívnu spoluprácu pri organizovaní podujatia. Počasie nám vyšlo na jednotku. Všetci zúčastnení boli ocenení diplomom a vecnou odmenou. Po dopoludňajšom športovom zápolení pri dobrej hudbe, sa poobede staval Máj za podpory spevákov a hudobného doprovodu. Poďakovanie patrí aj všetkým kolegom vychovávateľom za aktívnu účasť na akcii. EŠTE RAZ VŠETKÝM VEĽKÁ VĎAKA !


Medzi nami, dievčatami

,,Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi."

Mladí ľudia mávajú veľa otázok ohľadom vzťahu. Niektoré odpovede sme sa pokúsili nájsť, tentokrát vo výlučne dámskom zložení, v stredu 21.marca 2018. Zišli sme sa v hojnom počte a strávili príjemný a užitočný večer v Klube mládeže ŠI SOŠL s Mgr. Máriou Montillovou z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Štiavnici.


Epicentrum lásky

Dňa 13.marca  2018 mali naši študenti možnosť navštíviť zážitkovú expozíciu v Dome Maríny Pischlovej na Trojičnom námestí. V Epicentre lásky  strávili  neobyčajné popoludnie s ľúbostnou poéziou Andreja Sládkoviča


Valentín 2018

Dňa 14.2.2018 sme si opäť tradične pripomenuli sviatok sv.Valentína.Dievčatá  na kuchynke vykrajovali a piekli srdiečka z maslového cesta. Pri pečení nám bola nápomocná aj kuchyňa ŠJ. Dievčatá ich potom rozdávali okoloidúcim žiakom i zamestnancom školy, a tak nejednému žiakovi, či dospelému vylúdili  na tvári úsmev plný vďačnosti.Tohtoročnou novinkou bola i bohatá Valentínska pošta.


Pečenie zemiakových lokší.

Dňa 8.2.2018 sme s niektorými dievčatami piekli na kuchynke zemiakové lokše.Keďže všetkým chutili, zopakovali si túto aktivitu aj 1.marca 2018.


Dušičkové obdobie

Október bol v plnom prúde, príroda sa hrá z rôznymi farbami a plody visia na stromoch.   A keďže sa blížili dušičky, tento materiál sa dal výborne využiť na tvorbu vencov. Pani vychovávateľka ukázala žiakom rôzne techniky,  využijúc umelé,  ale aj živé kvety, šišky, stuhy  a iný materiá. Tak sa dievčatá mohli vyhrať s rôznym materiálom, využijúc vlastnú kreativitu. Nakoniec z toho vznikli vence, ktoré boli originálne a zaujímavé.


Mikuláš v našom ŠI.

Každoročne do nášho ŠI zavíta Mikuláš v sprievode anjela a čertov – samozrejme študenti oblečení do kostýmov.Vianočná výzdoba,piesne a sladké maškrty potešili žiakov ,ale i zamestnancov.


Imatrikulácie

V mesiaci október sa každoročne konajú tradičné IMATRIKULÁCIE – prijímanie žiakov 1.ročníkov do cechu lesníckého. Akcia sa koná v telocvični ŠI. Prítomní sú študenti, profesori a vychovávatelia. Cigánky, kati, sudcovia, scénky, remene. Nakoniec lesnícka hymna, diplomy a gaštany na krku.


Mesiac úcty k starším

V mesiaci úcty k starším – v októbri naši žiaci svojim hudobným pásmom potešili našich seniorov či už v nemocnici na ODCH, v domoch sociálnej starostlivosti atď.


STAVANIE MÁJA


Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

Každý rok v mesiaci decembri vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu izby. Žiaci sa radi zapájajú do tejto súťaže, pretože najlepšie izby sú za svoju nápaditosť a kreativitu odmenené.


RUČNÁ VÝROBA SVIEČOK

Dňa 13.12.2017 sa na kuchynke u dievčat konala ukážka ručnej výroby sviečok-odlievaním do foriem. Pani vych.Hradilová im predviedla a vysvetlila postup a spoločne odliali do foriem sviečky v tvare včely, šišky, anjela, stromčeka a valca. Sviečky si po stuhnutí a vyklopení z formy na ďalší deň vzali so sebou domov.