Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ - UBYTOVANIE
 
Školský internát slúži aj ako Turistická ubytovňa ** pre návštevníkov Banskej Štiavnice. V ubytovni sa nachádza 10 izieb s celoročnou prevádzkou. Ubytovacia kapacita je 33 lôžok. Počas letných prázdnin môžeme poskytnúť ubytovanie aj na študentských izbách.