Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

Poplatok za stravovanie pre žiakov:

od 1. 9. 2023 sa mení cena stravného nasledovne:

Celodenná strava žiak​

Potraviny   Réžie
R+D:  1,55 €  + 0,24 €  =  1,79 
Obed:  1,70 €  + 0,30 €  = 2,00 €
O+V: 1,60 €  + 0,42 €  = 2,02 €
Spolu 4,85 €  + 0,96 €  = 5,81 €

 

Celodenná strava žiak:  

 

5,81 €

 
Cudzí stravníci (obed):  Potraviny 2 € + Réžie  2,46 € = 4,46 €

Prehľad platieb stravovania denne :  

 

 Každý žiak musí mať prihlášku na stravovanie (na stiahnutie tu): Prihláška na stravovanie