VYCHOVÁVATELIA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE LESNÍCKEJ V  BANSKEJ ŠTIAVNICI

znak70p

 
   Meno a priezvisko  Funkcia  Skratka
  Mgr. Vladimír Bačík  Vedúci vychovávateľ  BVL
   Ing. Anton Vančo  Vychovávateľ  VA
   Mgr. Miloš Javorský  Vychovávateľ  JAM
   Mgr. Jozef Čillik Vychovávateľ ČI
   Tomáš Mlynárik  Vychovávateľ  MLT
   Mgr. Iveta Zorvanová  Vychovávateľ  ZI
  Mgr. Erika Mayerová Vychovávateľ ME
   Ing. Alexandra Orčíková  Vychovávateľ  ČA
  Mgr. Martina Beláková Vychovávateľ BEM
  Ing. Daniela Vozárová Vychovávateľ BRA
  Mgr. Vladimír Kratoš Vychovávateľ KRV