Oznam o školskom stravovaní

logo skoly150

Cena stravovania od 01.2.2023:
Zálohová platba celodenná strava : 122,-€ 
Zálohová platba obedy :                   45,-€
 
Úhrada mesiac dopredu vždy do 20 teho 
Úhradu stravného môžete urobiť trvalým príkazom alebo internet bankingom, do poznámky napíšte meno žiaka. Je potrebné si uvedomiť, že prevod medzi bankami niekedy trvá aj dva pracovné dni. Výhoda platenia úhrady za stravu trvalým príkazom, alebo internet bankingom je, že nemusíte chodiť za vedúcou ŠJ a nosiť ústrižky. Kredity na čipovú kartu Vám vedúca jedálne pripisuje automaticky.
V prípade že ste zástancom platieb cez poštový poukaz, musí žiak priniesť ústrižok poštového poukazu a vedúca mu následne dobije kredit.
Platba v hotovosti nie je možná.
Preplatky za stravné budú na konci školského roka prevedené do ďalšieho školského roka a 4. ročníkom vrátené späť na účty. 
Školský internát zabezpečuje celodenné stravovanie:
- raňajky, obedy a večere pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI
- obedy pre dochádzajúcich žiakov 
- počas choroby alebo neprítomnosti v škole si žiak / resp. rodič/ môže odber stravy odhlásiť 
na tel. čísle 0456911511 kl.26 v čase od 6.00 hod do 14.00 hod. v pracovné dni  deň vopred
v prípadne choroby do 7.30 hod. u vedúcej jedálne.
Číslo účtu stravného :  
SK 89 8180 0000 0070 0039 4195 
Variabilný symbol môžete uviesť mesiac za ktorý platíte v prípade trvalého príkazu kalendárny rok. 
Žiak je povinný si zakúpiť čip / kľúčenku / v hodnote 4,-€. Stratu čipu treba neodkladne nahlásiť vedúcej jedálne z dôvodu zablokovania odberu stravy neoprávnenou osobou. Každý kto stratí, alebo poškodí čip, bude si musieť zakúpiť nový.