• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

UČITELIA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY LESNÍCKEJ V  BANSKEJ ŠTIAVNICI

Fotografia Meno a priezvisko Funkcia Skratka
       
Ing. Miroslav Ďurovič Riaditeľ ĎM
Malatincova2 Ing. Monika Malatincová  Zástupca riaditeľa MM
Galik  Ing. Vladimír Gálik  Vedúci Školských lesov  GV
kotlar2  Ing. Ján Kotlár  Učiteľ  KJA
Stevko fotka Ing. Štefan Petrikovič Učiteľ
cernotka  Ing. František Černotka  Učiteľ  ČF
Diviak Ing. Michal Diviak  Učiteľ  DM
Galikova  Ing. Katarína Gáliková  Učiteľ  GK
Dudikova  Ing. Veronika Dudíková  Učiteľ  DV
valovicova Mgr.Eleonóra Valovičová  Učiteľ   VE
herda  Mgr. Vladimír Herda  Učiteľ  HV
lacko2 Ing. Peter Lacko Učiteľ LP
Slugen - muflon Ing. Jozef Slugeň, PhD. Učiteľ SJO
sorocina Mgr. Norbert Soročina Učiteľ SN
Lavrikova Mgr. Jana Lauríková Učiteľ LJ
Mlynarikova2 Ing. Iveta Mlynáriková Učiteľ MI
Smutna Mgr. Mária Smutná Učiteľ SM
somodik Ing. Martin Šomodík Učiteľ ŠM
Prokeinova Mgr. Denisa Prokeinová, PhD. Učiteľ PD
malis Ing. Peter Mališ Učiteľ  MP
Melus Ing. Jozef Meluš, PhD. Učiteľ MEJ
kondrat Mgr. Richard Kondrát Učiteľ KOR
Simkova Ing. Ivana Šimková, PhD. Učiteľ ŠI
jadudova Mgr. Stanislava Jaďuďová Učiteľ SJ