• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

plagatEA2

minkult
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
  Slovenskej republiky"
Stredná odborná škola lesnícka realizuje projekt s názvom Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady. Realizácia projektu je podporená z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 30.000,- €. Škola sa zaviazala projekt financovať z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového rozpočtu podporeného projektu. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá do konca novembra  2018.