• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

Školský parlament pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

 

Štatút školského parlamentu pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

Plán na šk. rok 2022/2023 pre školský parlament pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

 

ČLENOVIA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU PRI SOŠL V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 

1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

4.B

Bendík Lukáš

Bernátová Alexandra

Snopko Tomáš

Šuba Norbert

Nagyová Martina

Baláž Peter

Hívešová Viktória

Mokrohajský Martin

  

 • koordinátor: Mgr. Erika Mayerová
 • predseda: Nagyová Martina
 • podpredseda: Hívešová Viktória