• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

InzeratUctovnicka

 

Ponuka neupotrebiteľného majetku

Organizácia: Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

Inv. číslo

Názov majetku

Počet

Stav

Nadobúdacia cena

Zostatková cena

Rok výroby

750 108/ 239

IP Camera AXIS 215 PTZ ( vonkajšia )

 1

Nefunkčná

1 126,80 €

0 €

2011

022 7/ 21

Kontajner 7m3

1

Opotrebovaný, deravý, hrdzavý

567,62 €

0 €

1987

 

PONUKA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU

ponukaFabia

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu. (do 30.04.2021)

Výzva na predkladanie ponúk

Čestné prehlásenie