• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

Najkrajšie knihy a kalendáre v roku 2020

Aj v tomto roku zorganizovali, Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, prestížne súťaže kalendárov, obrazových a obrazovo-textových kníh a propagačných materiálov o Slovensku.

Popri vydavateľstvách, autoroch a reklamných agentúrach aj mestské úrady, obecné úrady, úrady samosprávnych krajov tiež predstavili svoju tvorivú činnosť. Rozhodli sa zviditeľniť svoje územie. Do súťaže o slovenských krajoch, regiónoch, mestách a obciach aj v tomto roku poslali obrazové (fotografické) a obrazovo-textové knihy, brožúry, prospekty, skladačky, leporelá, pexesá, plagáty a kalendáre.

Nikto z organizátorov ani súťažiacich vtedy ešte netušili, že na Slovensko nemilosrdne vtrhne akási pandémia. Len šťastnou náhodou odborná porota, doslova päť minút pred neohlásenou návštevou Covidu 19, ešte stihla vyhodnotiť najkrajšie knihy o Slovensku, najkrajšie kalendáre Slovenska i najkrajšie propagačná materiály o Slovensku. Potom sa to však na nás zosypalo. Slávnostné vyhodnotenie 13.ročníka súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku a 28. ročníka súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska s vyhlásením výhercov, ktoré bolo plánované na 21.apríla 2020 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, sa prvýkrát za 28 rokov nemohlo uskutočniť. Náš chrám, banskobystrickú Štátnu vedeckú knižnicu, nám zavreli takmer pred nosom. Keď ju potom otvorili, výstavy kalendárov i kníh sme síce nainštalovali, ako bývalo zvykom, aj sme ich od 26. mája do 12. júna 2020 sprístupnili pre verejnosť, ale bez slávnostného ceremoniálu a vyhlásenia výsledkov. Výsledky aj diplomy sme výhercom súťaže poslali aspoň elektronickou poštou.

Po výstavnej premiére v Banskej Bystrici potom kolekcie kníh a kalendárov mohli záujemcovia osobne obdivovať ešte v ďalších miestach na Slovensku. Bolo to v Mestskej knižnici v Želiezovciach, kde takáto výstava bola inštalovaná prvýkrát v jej histórii. Ďalšia repríza bola na osvedčenom mieste v Novohradskej knižnici v Lučenci.

Nakoniec sa prezident súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska, Vladimír Bárta, rozhodol urobiť pandémii napriek, ešte jednou výstavou vo svojom rodnom meste, prvom slovenskom meste UNESCO. Prečo práve tu ?

„Spomenul som si na vlaňajší október keď ma priateľ Ing. Miroslav Durovič, riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pozval na oslavy storočnice svojej školy. Bolo to veľkolepé podujatie. Švárni šuhaji v zelených kamizolkách, zvodné mladučké lesníčky v zelených klobúčikoch, úžasný koncert  poľovníckych trubačov, absolventi školy vari zo všetkých kútov Slovenska a to všetko pred vyše storočnou školou, pôvodným sídlom kedysi slávnej Baníckej a lesníckej akadémie. A medzi dvoma obrovskými stromiskami, Sekvojovcami mamutími, ktoré do Štiavnice z rodnej Severnej Ameriky, ako trojročné stromčeky, prekonali predlhú plavbu cez Atlantik. Výnimočné, magické miesto, ako stvorené pre výstavu krásnych slovenských kalendárov. Hoci pod šírim nebom – prvýkrát za 28 rokov. Bol som nesmierne rád, keď pán riaditeľ môj návrh prijal“