• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

AUTOŠKOLA SOŠL

Myšlienkou otvorenia vlastnej autoškoly sa riaditeľ školy Ing. Miroslav Ďurovič zaoberal už niekoľko rokov. Problémom však boli nielen nemalé finančné náklady súvisiace s jej zriadením, ale aj získanie kvalifikovaného inštruktora, ktorý by spĺňal všetky zákonom požadované predpoklady na zriadenie a prevádzkovanie vlastnej autoškoly. Nakoniec sa to podarilo v školskom roku 2021/2022. Zámer bol odštartovaný v januári 2021, kúpou vozidla Škoda Fabia 1,0 tsi, traktora Zetor Proxima 80 CL a dvoch autotrenažérov, ku ktorým bolo neskôr dokúpené aj vozidlo Dacia Duster 1,5 dci. Zakúpené vozidlá, spolu s trenažérom, prešli následnou prestavbou a schválením na výcvikové vozidlá. Ďalším krokom bolo zabezpečenie kvalifikovaného inštruktora, pána Miloslava Findru, na pozíciu zodpovedného zástupcu autoškoly. Pre potreby autoškoly boli pripravené dve učebne v priestoroch školského internátu na Mládežníckej 4. Jedna učebňa je určená na teoretický výcvik a v druhej sa žiaci učia základy ovládania vozidla na autotrenažéroch.

Teoretickú časť výuky žiaci absolvujú v priebehu druhého ročníka na hodinách predmetu Motorové vozidlá s Mgr. Richardom Kondrátom, ktorý je zároveň aj jedným z inštruktorov.

Praktický výcvik prebieha aj na autocvičisku, ktoré bolo zriadené v priestoroch školských lesov Kysihýbel. Za pomoci techniky a odborných vedomostí Ing. Jozefa Meluša boli zamerané body pre nácvik slalomu a cúvania. Koncom augusta bola doručená žiadosť o registráciu Autoškoly SOŠL na Okresný úrad v Banskej Bystrici a od 01.10.2021 škola prevádzkuje autoškolu pre získanie vodičského oprávnenia skupín B a T.

V priebehu výcviku žiaci absolvujú:

 • 41 vyučovacích hodín teoretickej prípravy, predmet MOV
 • 4 vyučovacie hodiny praktickej prípravy údržby vozidla
 • 4 vyučovacie hodiny praktickej prípravy na autotrenažeroch
 • 4 vyučovacie hodiny jázd v aute na autocvičisku / AC /
 • 24 vyučovacích hodín jázd autom v cestnej premávke / CP /
 • 6 vyučovacích hodín jázd podľa individuálnej potreby žiaka na „ AC “, alebo v „ CP “
 • 4 vyučovacie hodiny jázd v traktore na „ AC “
 • 6 vyučovacích hodín jázd traktorom v „ CP “ z toho 4 vyučovacie hodiny jázd s vlečkou
 • 3 vyučovacích hodín jázd podľa individuálnej potreby žiaka na „ AC “, alebo „ CP “

            Po absolvovaní predpísaných hodín teórie a praktickej prípravy (údržba, autotrenažér, autocvičisko a jazda v cestnej premávke) je výcvik ukončený a žiak bude prihlásený na skúšky z odbornej spôsobilosti na ODI v Banskej Štiavnici.

V blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť výcvik o skupiny vodičských oprávnení BE a A2. Veríme, že nám v tejto snahe budú nápomocní aj externí inštruktori Ing. Ľubomír Červenec a Mgr. Vladimír Fábry. Hlavne si však želáme, aby v konečnom dôsledku boli spokojní predovšetkým žiaci našej školy, lebo naša autoškola je tu hlavne pre nich.

                                                                                                                              Miloslav Findra, zodpovedný zástupca autoškoly