• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

PRVÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Výsledky prijímacieho konania po druhom termíne

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole.

Všetci uchádzači, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok na našu školu, vyhoveli kritériám prijímacích skúšok. Na našu školu sa tento rok prihlásilo 89 žiakov z toho na lesnícku  prevádzku 67 (môžeme prijať 40) na krajinnú ekológiu 22 (môžeme prijať 10).

Všetkým uchádzačom pošle škola v najbližších dňoch elektronicky prostredníctvom edupage
-    rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium
-    prijatým uchádzačom aj tlačivo „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“ 

Vyplnené tlačivo Záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení je potrebné zaslať elektronicky prostredníctvom edupage najskôr 18.5.2022 najneskôr však do 23.5.2022, aby sme v prípade Vášho nezáujmu o štúdium na našej škole mohli posunúť uvoľnené miesto nasledujúcemu uchádzačovi, ktorý podá odvolanie voči Rozhodnutiu o neprijatí. V prípade uvoľnenia miesta budú na štúdium prijatí len tí uchádzači, ktorí podali (elektronicky) odvolanie voči Rozhodnutiu o neprijatí.

Vysvetlivky:      Por. č. - poradové číslo,  Pr. 7 roč. - body za priemer 7. ročník, BIO - body za príjmacie skúšky predmet biológia, SJL - body za príjmacie skúšky predmet slovenský jazyk a literatúra, Súťaže - body za súťaže.
 

Por. č.

Odbor

Termín

Uchádzač

Pr. 7 roč.

Pr. 8 roč.

Pr. 9 roč.

BIO

SJL

Súťaže

Spolu

Výsledok

1

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

35DQ8

50

50

50

96

87

10

343

Prijatý

2

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

58SZ1

40

50

50

100

95

 

335

Prijatý

3

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

54KP7

50

50

50

80

84

10

324

Prijatý

4

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

83PZ6

50

40

50

84

90

10

324

Prijatý

5

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

79SA4

50

50

50

68

88

10

316

Prijatý

6

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

64TT7

40

40

40

96

90

 

306

Prijatý

7

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

28FT3

50

50

50

68

85

 

303

Prijatý

8

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

39MA5

50

40

40

100

62

10

302

Prijatý

9

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

47WK9

50

50

50

72

72

 

294

Prijatý

10

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

55PM4

40

50

50

68

80

 

288

Prijatý

11

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

52HF5

50

50

50

64

72

 

286

Prijatý

12

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

36LT8

50

50

50

72

60

 

282

Prijatý

13

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

66DX2

50

50

50

52

69

10

281

Prijatý

14

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

85GG4

50

40

50

72

65

 

277

Prijatý

15

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

22SL8

20

40

40

100

72

 

272

Prijatý

16

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

42FP7

30

50

40

84

67

 

271

Prijatý

17

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

32XC5

50

50

50

56

65

 

271

Prijatý

18

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

66SN4

40

50

50

64

66

 

270

Prijatý

19

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

86ML6

50

40

40

60

73

 

263

Prijatý

20

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

56DC8

40

40

40

84

59

 

263

Prijatý

21

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

68EX4

40

40

40

60

74

 

254

Prijatý

22

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

75TP8

40

40

50

56

50

10

246

Prijatý

23

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

84YG3

30

20

20

96

78

 

244

Prijatý

24

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

85JK8

40

50

40

72

42

 

244

Prijatý

25

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

46QN1

40

50

40

52

59

 

241

Prijatý

26

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

51TZ3

40

30

40

68

60

 

238

Prijatý

27

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

48LT3

50

40

30

64

50

 

234

Prijatý

28

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

25QJ8

30

30

40

52

70

10

232

Prijatý

29

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

41LH2

30

30

40

68

61

 

229

Prijatý

30

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

12KR9

40

50

30

48

57

 

225

Prijatý

31

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

86FS4

30

30

30

64

68

 

222

Prijatý

32

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

93TN3

40

40

30

68

44

 

222

Prijatý

33

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

92PJ9

50

40

50

40

40

 

220

Prijatý

34

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

59GC6

30

40

40

48

52

10

220

Prijatý

35

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

17ZL3

40

50

40

36

54

 

220

Prijatý

36

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

72KX1

20

20

20

92

67

 

219

Prijatý

37

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

85CQ1

40

40

40

36

61

 

217

Prijatý

38

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

93MD8

50

40

40

36

48

 

214

Prijatý

39

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

54SY7

30

30

30

72

51

 

213

Prijatý

40

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

45HK4

20

10

10

96

77

 

213

Prijatý

41

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

85DA7

40

30

30

56

53

 

209

Neprijatý

42

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

99CG2

40

30

30

32

64

 

196

Neprijatý

43

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

76FD5

40

30

30

52

43

 

195

Neprijatý

44

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

16PW3

30

40

40

44

37

 

191

Neprijatý

45

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

35TE1

20

20

30

68

41

 

179

Neprijatý

46

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

64NP4

20

20

30

52

52

 

174

Neprijatý

47

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

63DR1

20

30

30

56

38

 

174

Neprijatý

48

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

85PN4

30

20

30

56

31

 

167

Neprijatý

49

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

37DQ5

20

30

20

48

45

 

163

Neprijatý

50

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

69CQ4

10

20

20

44

66

 

160

Neprijatý

51

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

37NK2

30

20

10

52

46

 

158

Neprijatý

52

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

44EN9

30

20

20

40

46

 

156

Neprijatý

53

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

37NB9

40

30

30

24

27

 

151

Neprijatý

54

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

38GX9

20

20

20

48

42

 

150

Neprijatý

55

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

99XY2

20

20

30

36

35

 

141

Neprijatý

56

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

33XQ9

30

10

20

44

34

 

138

Neprijatý

57

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

64RR1

20

20

20

40

35

 

135

Neprijatý

58

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

16FN5

30

20

20

40

22

 

132

Neprijatý

59

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

86MN6

10

10

10

40

60

 

130

Neprijatý

60

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

86GT5

10

20

20

36

43

 

129

Neprijatý

61

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

27DN6

10

10

0

60

49

 

129

Neprijatý

62

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

23CS2

30

20

10

32

30

 

122

Neprijatý

63

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

64KG1

0

0

0

72

48

 

120

Neprijatý

64

lesníctvo - lesnícka prevádzka

2

99KN1

20

10

30

20

30

 

110

Neprijatý

65

lesníctvo - lesnícka prevádzka

1

18CW5

0

0

0

40

40

 

80

Neprijatý

 

 

Por. č.

Odbor

Termín

Uchádzač

Pr. 7 roč.

Pr. 8 roč.

Pr. 9 roč.

BIO

SJL

Súťaže

Spolu

Výsledok

1

lesníctvo - krajinná ekológia

1

84MA4

50

50

50

100

100

10

360

Prijatý

2

lesníctvo - krajinná ekológia

2

 

50

50

50

100

100

0

350

Prijatý

3

lesníctvo - krajinná ekológia

1

75RX3

50

50

50

100

100

0

350

Prijatý

4

lesníctvo - krajinná ekológia

1

73FT4

50

50

50

100

100

0

350

Prijatý

5

lesníctvo - krajinná ekológia

2

23FP4

50

40

50

84

77

10

311

Prijatý

6

lesníctvo - krajinná ekológia

1

71TB6

50

50

40

76

90

 

306

Prijatý

7

lesníctvo - krajinná ekológia

2

75WJ9

40

50

50

76

81

0

297

Prijatý

8

lesníctvo - krajinná ekológia

2

38SG4

50

50

50

56

77

0

283

Prijatý

9

lesníctvo - krajinná ekológia

1

25AX3

50

50

50

40

80

0

270

Prijatý

10

lesníctvo - krajinná ekológia

1

71RY5

40

40

40

60

70

0

250

Prijatý

11

lesníctvo - krajinná ekológia

2

94HY9

40

30

40

80

51

0

241

Neprijatý

12

lesníctvo - krajinná ekológia

2

81YW7

40

30

30

76

51

0

227

Neprijatý

13

lesníctvo - krajinná ekológia

2

38LG7

40

30

30

44

57

0

201

Neprijatý

14

lesníctvo - krajinná ekológia

1

31GJ9

30

20

20

52

76

0

198

Neprijatý

15

lesníctvo - krajinná ekológia

1

21PM2

30

20

30

60

47

0

187

Neprijatý

16

lesníctvo - krajinná ekológia

1

67SM8

20

20

30

44

54

0

168

Neprijatý

17

lesníctvo - krajinná ekológia

1

24SR5

20

30

20

56

32

0

158

Neprijatý

18

lesníctvo - krajinná ekológia

1

44EF5

30

20

10

48

47

 

155

Neprijatý

19

lesníctvo - krajinná ekológia

2

65WN5

20

30

30

40

28

0

148

Neprijatý

20

lesníctvo - krajinná ekológia

1

82QP6

20

20

20

40

40

 

140

Neprijatý

21

lesníctvo - krajinná ekológia

2

75HY5

10

10

0

52

37

0

109

Neprijatý

22

lesníctvo - krajinná ekológia

2

16GF1

10

0

10

40

42

0

102

Neprijatý

 

Kontaktná osoba : Ing. Monika Malatincová, zástupca riaditeľa školy

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.